För en ny bilistpolitik

Det är dags att det svenska samhället slutar subventionera biltrafiken från förorterna in till storstadskärnorna. Det är vi som bor i storstäderna som får betala för gatorna som förorstbilisterna använder men slipper betala för. Istället subventioneras förortspendlarna av staten genom att de kan dra av för resorna. Det är dags att ta bort den möjligheten. Avskaffa alla reseavdrag i deklarationen.

Väljer folk att bosätta sig långt från sitt arbetet kan de också betala sina resor själva. De bor billigare än folk i stan och det finns ingen anledning att subventionera deras resande som de själva faktiskt valt. För att finansiera gatuunderhåll och liknande bör också biltullar införas omedelbart.

För att kompensera landsbygdsbefolkningen sänks skatten på bensin. Biltullar hindrar detta från att leda till ökad eller oförändrad biltrafik i storstäderna.

Ta bort reseavdragen!
Inför biltullar!
Sänk bilskatten!

Anders_S

Advertisements