Pigavdrag – att subventionera överklassen

Borgerliga partier snackar sig varma om att man ska få dra av i deklarationen för ”hemservicearbeten” . Man menar att detta skulle skapa nya jobb. Det är förmodligen sant. Det skulle dessutom öka klassklyftorna. Överklassen skulle kunna anställa folk för att sköta det hemarbetet och få mer tid till att förverkliga sig själva eller att styra samhället i den riktning de vill. Underklassen skulle i servicejobb bli helt beoende av arbetsgivaren och fackliga rättigheter svåra att upprättahålla. Därför är pigavdrag inget annat än ytterligare ett sätt att subventionera överklassen och att förstärka klassamhället.

Ett bättre och mer jämlikt sätt att skapa fler arbeten är en generell arbetstidsförkortning. En sådan skapar fler jobb, ger mer tid för vanligt folk och arbetare att förverkliga sig själv eller delta i det poltiska livet. Troligt är dessutom att det ökar produktiviteten i samhället.

Istället för pigavdrag – 6-timmars arbetsdag.

Anders_S

Advertisements