Amerikanska säkerhetsintressen orsak till Göteborgskravallerna?

Hans Abrahamsson menar i en debattartikel i GP att Felaktiga hotbilder låg bakom polisen agerande i Göteborg år 2001. Dessa hotbiilder levererades av den svenska militära underrättelsetjänsten och kom ursprungligen från någon av USA:s många olika underrättelsetjänster, förmodligen DIA (Defence Intelligence Agency).

Så här skrev jag i en artikel år 2002:
Men vi saknar ännu tändmedel, själva spränghatten. Den skulle snart dyka upp i form av en amerikansk president. När det blev känt att han skulle komma fanns den ingrediens på plats som skulle förena förortsungdomarna, subkulturerna inne i stan och globaliseringskritikerna. Bush representerade det USA som tvingat många av förortsungdomarnas föräldrar på flykt, det USA som står för intolerans, kommersialism och annat som punkare, synthare med flera hatar, det USA som backar upp storföretagens makt i världen. Tändmedlet fanns nu på plats. Nu fattades bara gnistan. Den tändande gnistan och den kom polisen att stå för. Polisen med sin misstro och sin oförmåga att förstå de nya proteströrelserna och -yttringarna. med sin misstro mot svartklädda ungdomar och invandrare. Med sin tilltro till att våld är ett bra sätt att lösa problem. Med sin slagsida mot att utreda begångna brott istället för att förhindra brott innan de begås. Med sin beslutade linje att toppmötesdeltagarna inte skulle behöva se några demonstrationer eller protester. Med sin överdrivna rädsla för ”Ya Basta/Vita Overallerna”. Och med sin uttalade oro för att stora grupper förortsungdomar skulle komma in till stan. Ner i denna miljö dyker så Secret Service. De ser terrorister och vapen i varje buske. Följaktligen väljer polisen att slå till mot en skola. En skola där de farliga ”Ya Basta” bor. En skola där det bor många underliga svartklädda. Och de väljer att slå till vid samma tidpunkt som Bush landar. Påhejade av Secret Service gäller det för polisen att inga demonstranter ska finnas i närheten av Bush. Nu är bomben tänd.

Hela artikeln finns också på webben, Göteborgshändelserna – vad hände egentligen och varför?

Hans Abrahamssom skriver i sin artikel bland annat:

För att president Bush inte skulle utsattas för vare sig fysisk fara eller politisk förödmjukelse under sitt besök, försågs polisledningen med hotbilder som visade sig vara felaktiga. När röken skingrats efter de våldsamma konfrontationerna hittades vare sig vapen på Hvitfeldtska gymnasiet eller några av de 400 Ya Basta aktivister från Italien som påstods ha planerat att angripa presidentens hotell.

Det militära underrättelsesamarbetet mellan USA och Sverige, som låg till grund för säkerheten under president Bush:s besök, hade inte bara sanktionerats av regeringskansliet. Genom sitt regleringsbrev till Försvarsmakten för år 2001 gav regeringen vår militära underrättelsetjänst (Must) i uppdrag att särskilt beakta de krav som följer på Sveriges ordförandeskap i EU.

Problemet, som vi fick erfara här i Göteborg, är att militären många gånger saknar tillräcklig kunskap om de lokala förhållandena och därför inte kan kvalitetsgranska den underrättelse som de får ta del av. Då blir det lätt för olika aktörer att utnyttjas som en ”nyttig idiot” och, utan att förstå det, sätta ett främmande lands säkerhetsintressen framför sitt egna lands.

Den svenska regeringen medverkade alltså till att sprida felaktig hotbildsinformation och gick helt i USA:s ledband. Konsekvensen blev att USA:s säkerhetsintressen sattes framför Sveriges egna.

Anders_S

Advertisements