För en bättre kollektivtrafik i Göteborg I

Del 1 av 6 i serien Bättre kollektivtrafik i Göteborg

I Göteborg åker en majoritet bil till och från arbetet. I andra lika stora städer (Helsingfors, Oslo etc) är det tvärtom. En bidragande orsak till detta är den dåligt utbyggda och långsamma kollektivtrafiken i Göteborg. Med dåligt utbyggd menar jag dåligt utbyggd spårbunden kollektivtrafik. För det är spårbunden kollektivtrafik som behövs om den ska vara snabb och ha stor kapacitet. En utbyggnad av spårvägen och pendeltågstrafiken i Göteborg är därför nödvändig.

För en bättre spårvagnstrafik

För att spårvagnstrafiken i Göteborg ska bli effektivare och bättre krävs att alla större förortområden, stora arbetsplatser och större affärscentra betjänas. Spårvagnar från ytterförorter bör gå snabbt till centrala staden utan att stanna för ofta i inre stadsdelarna. Fler spårvagnar som fungerar på samma sätt som spårvagnarna från Angered behövs alltså. Låt oss kalla dem expresspårvagnar. En utbyggnad av spårvägsnätet sker för närvarande i centrala Göteborg, men det är inte nog, en utbyggnad i förorterna behövs också.

Förorter som helt saknar spårbunden trafik idag är Gårdsten, Lövgärdet, Rannebergen, Agnesberg, Linnarhult, Gunnilse och Bergum i nordost, Brunnsbo, Backa, Kärra, Lillhagen, Säve, Tuve och Torslanda på Hisingen, Askim och Näset i sydväst, större delen av Mölndals kommun (förutom centrum och orterna längs med järnvägen), Mölnlycke och övriga delar av Härryda kommun, Björndammen, Sävedalen med flera områden i Partille kommun. I Göteborgs centrum saknar de nya stadsdelarna på Norra Älvstranden spårbunden kollektivtrafik. Några av dessa områden har låg befolkningstäthet och skulle behöva mer bostäder om det ska vara effektivt med spårbunden trafik och några kan betjänas genom utbyggnad av pendeltågstrafik. Men andra borde få spårvagnstrafik.

Spårvägen bör alltså byggas ut till Backa och Kärra. En sådan linje skulle också kunna betjäna Bäckebols köpcentrum. En linje bör dras ut till Tuve, men det kanske kräver mer bostadsbyggande i området. Den gamla linjen till Bräcke bör återuppbyggas och förlängas till Eriksberg och Färjenäs på Norra Älvstranden. På Hisingen bör också byggas spårväg till Torslanda eller så kan hamnbanan (järnväg) utnyttjas för pendeltåg till Torslanda. Dessa pendeltåg skulle också kunna betjäna Lundbyvass, Sannegården, Lindholmen och andra stadsdelar på Norra Älvstranden. Spårvägen till Angered C kan förlängas till Gårdsten, Lövgärdet och Rannebergen och från Marklandsgatan, Frölunda och Tynnered kan byggas spårväg till Askim, från Mölndals centrum kan det byggas ut till Åbro Industriområde, Bifrosts och Eklanda bostadområden. Spårvägen till Östra sjukhuset kan förlängas in i Partille kommun vilket också gäller spårvägen till Bergsjön. För en utbyggnad längs med gamla Västgötabanans sträckning i Lärjeåns dalgång förbi Linnarhult, Olofstorp och Bergum krävs nog mer bostadsbyggande i området. På det sättet kan vi få stommen till ett verkligt fungerande och effektivt spårvägsnät i Göteborgsområdet.

En expresslinje från Frölunda kan konstrueras genom att spårväg byggs från Frölunda Torg till Järnbrottsmotet för att sen gå till Marklandsgatan. Från Järnbrott till Marklandsgatan delar denna spår med den/de nya Askimslinjen/rna som också betjänar Högsbo industriområde och Sisjöns industriområde och affärscentrum. En av linjerna från Bergsjön görs om till expresslinje som inte stannar på alla hållplatser och linjerna från Angered delas upp på expresslinje och lokallinjer. En hållplats vid Alelyckan för att betjäna köpcentrat där byggs för de senare. En expresslinje till Långedrag och Saltholmen skapas genom utbyggnad av spårväg längs med kajen förbi Masthugget och Majorna.

Det finns mycket som kan göras och det kostar förstås pengar. Till det får jag återkomma liksom jag ska återkomma till hur man skapar en effektivare och snabbare spårvägstrafik genom centrala Göteborg. Jag tänker också återkomma till pendeltågen.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

Series NavigationFör en bättre kollektivtrafik i Göteborg II >>
Advertisements