För en bättre kollektivtrafik i Göteborg II

Del 2 av 6 i serien Bättre kollektivtrafik i Göteborg

Trängselavgifter

I Stockholm har man genomfört försök med biltullar, även kallade trängselavgifter. Försöken måste anses som lyckade. Andra städer som Oslo, London, Singapore, Montevideo osv har biltullar eller olika former av regleringar av trafiken in till stadskärnan. Det är en möjlighet som borde införas i Göteborg också, för att förbättra miljön i centrala staden, för att minska bilköerna och för att förbättra kollektivtrafiken. Läs mer i ett tidigare inlägg som jag skrivit i frågan, Trängselskatt framgångsrikt. Där har jag också skissat på vilket område som kan tänkas vara aktuellt att införa biltullar för.

Bättre spårvagnstrafik i innerstaden

För att biltullar ska kunna genomföras framgångsrikt krävs att kollektivtrafiken byggs ut så att den blir effektiv och snabb. En snabb och effektiv trafik är en spårbunden trafik och det kräver åtgärder och utbyggnad av spårnätet i området som omfattas av biltullarna. De utbyggnader som redan är på gång (spårvägen längs med älven från Järntorget till Skeppsbron/Lilla Torget) räcker inte på lång väg.

Spårvägen bör byggas ut mer. Längs med kajen från Skeppsbron till Lilla Bommen och därefter, i samband med bostadsbyggande i Gullbergsvass via Hultmans Holme, Gullbergsvass och Marieholm till Gamlestadstorget. Åt andra hållet bör man bygga spårväg längs med kajen från Järntorget till Vagnhallen i Majorna. I samband med detta bör Stena Line på Masthuggskajen flyttas till Frihamnen. En åtgärd som dessutom kommer att minska trafiken i Tingstadstunneln. Sammantaget blir det därför också onödigt att bygga en ny vägtunnel för att avlasta Tingstadstunneln. Istället byggs en ny spårvägstunnel mellan Hisingen och Järntorget.

Spårväg bör också byggas mellan Valand och Skånegatan över Heden. Ett antal nya korta innerstadslinjer kan behöva startas för att det hela ska fungera bra.
Till ett mer noggrant förslag om ett framtida linjenät ämnar jag återkomma, liksom till vilka utbyggnader av bostäder och annat som kan behövas för att göra linjenätet effektivt.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Series Navigation<< För en bättre kollektivtrafik i Göteborg IFör en bättre kollektivtrafik i Göteborg III >>
Advertisements

3 Replies to “För en bättre kollektivtrafik i Göteborg II”

Kommentarer inaktiverade.