För en bättre kollektivtrafik i Göteborg III

Del 3 av 6 i serien Bättre kollektivtrafik i Göteborg

Pendeltågstrafiken

För att kollektivtrafiken i Göteborgsområdet ska kunna fungera ordentligt krävs också en utbyggnad av pendeltågstrafiken. En sådan är också på gång, exempelvis genom projekteringen av den s.k. Västlänken, en tågtunnel genom centrala Göteborg. Den måste byggas för att det ska vara möjligt att få en bra pendeltågstrafik. Idag har endast två järnvägslinjer från Göteborg pendeltågstrafik. Detta beror främst på att de andra linjerna är enkelspåriga. På Bergslagsbanan, Bohusbanan och Boråsbanan måste dubbelspår byggas ut så snabbt som möjligt. En utbyggnad av Boråsbanan till dubbelspår bör kombineras med att järnvägen dras förbi Landvetters flygplats.

Västra stambanan mellan Göteborg och Alingsås är idag överbelastad och behöver byggas ut med ytterligare spår. Dubbelspår räcker inte. Det har emellertid visat sig svårt att bygga ut banan genom Lerum. Inget alternativ är riktigt bra. Istället för utbyggnad av Västra Stambanan kan problemet lösas genom en utbyggnad av Boråsbanan och sen en fortsättning från Borås till Herrljunga med dubbelspårsutbyggnad. I Herrljunga ansluter den nya dubbelspårsjärnvägen till Västra Stambanan. Detta skulle också få det goda med sig att Skövde, Borås och andra orter i Västergötland skulle kunna få en direktförbindelse med Landvetters flygplats.

På Bohusbanan skulle pendeltrafiken kunna bedrivas med hjälp av s.k. duospårvagnar som också kan fortsätta som spårvagnslinjer i Göteborg. Om en ny hamnbana byggs utanför centrala Göteborg kan den nuvarande hamnbanan användas för pendeltåg till Torslanda med en viss utbyggnad. Även denna skulle kunna trafikeras med duospårvagnar. På den gamla Säröbanan bör det byggas spårväg som kan serva delar av Askim. Även längs med gamla Västgötabanan i Lärjedalen borde spårväg kunna byggas. Detta kräver dock förmodligen fler botsäder i det aktuella området.

När Västlänken byggs är det viktigt att man konstruerar vettiga bytespunkter mellan pendeltåg och spårvagnstrafik. Sådana punkter är Korsvägen, Järntorget, Centralen och Gamlestadstorget. I de alternativ som presenterats hittills framgår att anslutning vid Järntorget saknas och i Gamlestaden vill man inte bygga någon station alls. För att satsningen på pendeltåg ska bli så bra och lyckosam som möjligt krävs det att den station som planers vid Hagakyrkan konstrueras på ett sådant sätt att en utgång nära eller vid Järntorget byggs. En pendeltågstation med bytesmöjligheter till spårvagn i Gamlestaden är bra då det ger fler alternativa bytesmöjligheter och fler möjligheter till olika pendeltågssträckningar.

Anders_S och Albert Svensson, Arkitekt

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< För en bättre kollektivtrafik i Göteborg IIFör en bättre kollektivtrafik i Göteborg IV >>
Advertisements