Kollektivtrafik är en rättighet!

Kollektivtrafiken borde vara den moderna tätortens livsnerv och en förutsättning för att skapa, inte bara en bra stadsmiljö, utan också en natur som mår bra. Så är det inte i Göteborg idag.

För att en tätort eller stad ska fungera bra krävs en väl utbyggd och effektiv kollektivtrafik. En sådan saknas idag i Göteborg och en utbyggnad är nödvändig.

Kollektivtrafiken ska vara en central del i de flesta stadsbors liv. Genom att resa med buss, tåg, tunnelbana eller spårvagn ska vi enkelt kunna ta oss till och från arbete, skola, vårdcentralen, nöjen, vänner, släkt, fotbollsträningen och mycket annat. En förutsättning för ett väl fungerande samhälle. Vi måste skapa sådana förutsättningar i Göteborg.

Kollektivtrafiken är också en förutsättning för arbetsgivare som vill ha arbetare på arbetsplatsen. Den är en förutsättning för elever som vill komma till skolan. Den är en förutsättning för att vi ska kunna leva och förverkliga oss. Fungerande kollektiva transporter är en rättighet för alla.

Rätten till transport är grundläggande. Transport är inget vi väljer, det är något vi behöver. Därför har alla rätt till en enkel, billig och trygg resa.

Läs mer,
För en bättre kollektivtrafik i Göteborg I
För en bättre kollektivtrafik i Göteborg II
För en bättre kollektivtrafik i Göteborg III

Andra bloggar om: , , , ,

Advertisements