För en bättre kollektivtrafik i Göteborg IV

Del 4 av 6 i serien Bättre kollektivtrafik i Göteborg

Gratis kollektivtrafik för alla?

Biljetterna står idag för bara en liten del av de totala kostnaderna för kollektivtrafiken. Skatteintäkter täcker majoriteten av kostnaderna. Biljetterna fungerar därför i själva verket så att de minskar resandet med kollektivtrafiken. Detta är ett slöseri med resurser och dessutom miljöförstörande. Låt oss finanisera hela kollektivtrafiken via skatten och trängselvagifter istället. Detta är både rättvist och miljövänligt.

För att gratis kollektivtrafik i Göteborg ska fungera bra krävs en utbyggnad av spårnätet i centrala Göteborg så att en tätatre trafik kan åstadkommas där. Detta för att inte stå med undrkapacitet på de korta sträckor i centrum som kommer att få mest ökad trafik. Speciella linjer som enbart trafikerar innerstaden måste också skapas.

Spårvägen bör alltså byggas ut, förutom de förlängningar längs med kajen och över Heden jag tidigare föreslagit kan spårvägen också förlängas från Hagakyrkan rakt fram i Allén fram till Polhemsplatsen och Johanneberg/Krokslätt kan få spårvägstrafik genom att spårvägen byggs ut söderut genom Chalmers område eller från Landala via Gibraltargatan. Spårväg kan också dras från Örgrytevägen över Gårda till Rantorget

Linjer som bara trafikerar centrala Göteborg kan vända i Krokslätt(Lana), Krokslätt (Mossen), Wavrinskys plats i Guldheden, Sahlgrenska, Linnéplatsen, Vagnhallen Majorna, Redbergsplatsen, S:t Sigfridsplan med flera platser där det finns existerande vändslingor eller där sådana kan byggas.

Genom utbyggnad av spårvägen i centrala Göteborg kan man genomföra en gratis kollektivtrafik finansierad genom skatten. Dessutom kan trängselavgifter införas så att de som bilpendlar från villaförorter etc och inte betalar skatt i Göteborg också kan bidra till finansieringen. Rättvist och miljövänligt.

ETC har i sitt valprogram tagit fram vad gratis kollektivtrafik i hela landet skulle kosta. Och hur man ska finansiera det. Läs valprogrammet.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< För en bättre kollektivtrafik i Göteborg IIIKollektivtrafiken i Göteborg – varför en massa problem? >>
Advertisements