För ett vettigare bostadsbyggande i Göteborg II

Ett vettigare bostadsbyggande i Göteborg kräver att det byggs där det finns en fungerande kollektivtrafik. Därför borde inget mer byggas på Norra Älvstranden, i Torslanda, Askim eller ute i Kärra. Inte förrän kollektivtrafiken dit byggts ut och gjorts effektiv och funktionell.

Istället ska det byggas bostäder längs med redan utbyggd kollektivtrafik. En del av detta bostadbyggande kan kompletteras med byggande av kontor och lokala resecentrum med bra bytesmöjligheter mellan olika typer av kollektivtrafik. Ett par områden av den sistnämnda typen är området längs med Mölndalsvägen och området runt Gamlestadstorg där det finns en väl utbyggd kollektivtrafik. Här kan nya pendeltågsstationer byggas vid Gamlestadstorg och Almedal-Elisedal kombinerat med utbyggnad av bostäder på de många tomma ytor som finns.

I Alelyckan kan ett nytt bostadområde byggas och en ny spårvagnshållplats skapas som också kan serva det lilla köpcentrum och industriområde som finns där. Överhuvudtaget bör man blanda olika typer av bebyggelse, bostäder, småindustri, kontor. Detta gör att områdena blir levande dygnet runt med människor i omlopp vilket gör att inbrott etc minskar och man känner sig tryggare. Även i Storås kan bostäder byggas.

På Hisingen bör bostäder byggas på Backaplan och i Kvillebäckens industriområde. Hänsyn bör då tas till att man ska bygga ut spårväg till Backa/Kärra, Tuve och norra Älvstranden. Likaså bör delar av Volvos gamla område i Lundby kunna bebyggas med bostäder.

Intressant?
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,

Advertisements