Värna rätten till asyl

Förra året kämpade hundratusentals människor runt om i Sverige för en allmän amnesti för de människor som fått avslag på sin ansökan om asyl. Denna kamp tvingade fram en tillfällig lag som skulle ge flertalet uppehållstillstånd.

Men det blev inte upprättelse för alla och människor måste fortfarande leva gömda. Därför måste vi kämpa vidare!

Ett alternativ är ett införande av en vistelsetidslag, som innebär en gräns för hur lång tid handläggningen i ett ärende får ta. Om gränsen överskrids ska uppehållstillstånd beviljas omedelbart.

Ett införande av en vistelsetidslag innebär uppehållstillstånd för de flesta av de tusentals asylsökande som har fått avslag på den tillfälliga asyllagen som gällde mellan 15 november och 30 mars.

Anders_S

Advertisements