Rösta!! Rösta rött!

Gå och rösta! Är du feminist, socialist, allmänt vänster, fattig, arbetare, invandrare, flykting, arbetslös, bostadslös eller hemlös? Gå och rösta. Låt inte de rikas röster avgöra. Varje röst mot alliansen är en bra röst. Varje röst mot alliansen minskar värdet på de rikas, överklassens röster på högerpartierna.

Rösta i rent självförsvar. Vinner borgarpartierna, vinner högern, vinner alliansen blir det sämre för alla som redan har det dåligt. Vinner de rikas partier är det bara dom rika som får det bättre.

Gå och rösta. Rösta vänster, rösta rött, rösta mot borgarna, rösta mot högern, rösta mot alliansen. Rösta mot rasismen, rösta mot nedskärningar, rösta mot privatiseringar. Rösta för jämlikhet, rösta för jämställdhet, rösta för varje människas lika värde. Rösta rött, Rösta vänster.

Anders_S

Advertisements