Spanska konsulatet 1975

Vid denna demo var jag 18 år gammal och de metoder vi använde då är kanske inte något jag vill rekommendera. Men så här minns jag det.

Jag hade rest in till stan i andra ärenden, men bestämde mig för att delta i demonstrationen som ordnades av r:arna (KPML(R)). Demonstrationen riktades mot den spanska Franco-diktaturen och avslutades på Götaplatsen, ett stenkast från spanska konsulatet på Olof Wijksgatan.

Vid avslutningen spreds information om vidare aktioner vid konsulatet. R:arna talade mot detta från talarstolen och uppmanade folk att gå hem. Men omkring 1000 personer hörsammade inte r:arnas uppmaning. Istället tågade vi nerför Berzeeligatan mot Södra Vägen och sen bort mot Olof Wijksgatan. En mindre grupp tog sig via Kjellbergska gymnasiets (nuvarande Musikhögskolan minus den nya utbyggnaden) gård till Olof Wijksgatan. Polisen på plats togs med överraskning och ett antal stenar slängdes in i fönstren på konsulatet innan polisen lyckats fösa oss en bit bort med hjälp av batonger och kravallstaket. Jag befann mig på Olof Wijksgatan åt Södra Vägen till och där anföll vi med jämna mellanrum polisen vid kravallstaketen. Polisen begärde förstärkningar och dessa var tvungna att passera genom folkmassan. Flera av poliserna blev då väldigt illa tilltygade och minst en fick föras till sjukhus.

En annan incident som jag kommer ihåg var när en demonstrant plötsligt upptäckte att en av ”oss” hade ett vapen. Personen med vapen antogs vara civilpolis och jagades från platsen. Han förföljdes ända bort till Korsvägen. I modern tid har jag fått reda på att denne person var mingelpolisen Lennart Ronnebro ute på sitt första uppdrag som spanare.

Efter en stund beslutades att dra oss tillbaka från närheten till konsulatet och vi tågade ner till Heden där ett möte vidtog. På mötet förfäktade en grupp att vi skulle fortsätta aktionerna på annan plats, medan en grupp ville avsluta. Resultatet blev att ungefär hälften avvek och vi andra ställde upp en ny demonstration och tågade iväg på Södra Vägen mot Allén. Mitt i gatan gick vi och vi var ungefär 300. Väl vid Allén stoppade vi trafiken och tågade västerut. Järntorget, Masthuggstorget och Stigbergstorget passerades för att slutligen nå fram till vårt mål. En Francotrogen spansk klubb. På grund av gatuarbete låg ett par ansenliga högar gatsten i närheten av klubben och stenkastning vidtog. Polisen hade även nu hamnat på efterkälken och kom lite för sent för att hindra skadegörelse. Men de anlände i kravallutrustning och efter en kort strid med polisen upplöstes demonstrationen på bakgatorna i Majorna.

Två veckor senare slängde någon in en molotovcocktail i klubblokalen.

Anders_S

Advertisements