Snabbare utbyggnad av pendeltågstrafiken i Göteborg behövs

Del 6 av 6 i serien Bättre kollektivtrafik i Göteborg

”Fortsatt kaos i väntan på tunneln” utropar Göteborgs-Posten den 24 mars. Detta om att det dröjer minst tio år innan pendeltågstunneln under Göteborg kan stå färdig. Nog är det så, men en bättre pendeltågstrafik kan fås på enklare sätt. Helt enkelt genom att inte alla pendeltåg behöver gå till Göteborgs Central. Då kan vi få pendeltåg som går rakt igenom Göteborg. Från söder till norr och från öster till väster.

De viktigaste delarna i en sådan lösning är två stycken:
1. Dubbelspårsutbyggnad längs med Göta Älv (pågår)
2. En ny station i Gamlestaden

En ny station i Gamlestaden skulle kunna finansieras med hjälp av kommersiella intressen genom att ett köpcentrum med restauranger och annat byggs som en del av den nya stationen. Ungeär så som S-Bahn-stationerna i Berlin ser ut och fungerar. Den nya pendeltågsstationen i Gamlestan bör också kombineras med bussterminal och så ska spårvagnshållplatsen Gamlestadstorget också vara en del av terminalen. Möjligheter till direktbyten mellan tåg/buss/spårvagn blir då möjlig där.

Dessa investeringar möjliggör en genomgående pendeltågstrafik från Älvängen till Kungsbacka eller från Alingsås till Kungsbacka. Man skulle kunna tänka sig ett linjenät enligt följande:

1. Kungsbacka – Mölndal C – Liseberg – Göteborg C
2. Mölndal C – Liseberg – Gamlestaden – Bohus
3. Älvängen – Bohus – Gamlestaden – Göteborg C
4. Alingsås – Partille – Gamlestaden – Göteborg C

Med en senare kompletterande dubbelspårsutbyggnad av Boråsbanan via Landvetter och Bohusbanan, stationer vid Agnesberg, Almedal och Tingstad (Brunnsbo) samt ombyggnad av hamnbanan skulle linjenätet kunna utvidgas och fler bytespunkter mellan tåg/spårväg/buss skapas. Alla bussar skulle inte längre behöva gå genom centrala staden till Göteborg C/Nils Ericsson-terminalen.

5. Partille – Gamlestaden – Tingstad – Lindholmen – Eriksberg – Skandiahamnen
6. Säve – Tingstad – Göteborg C
7. Lindholmen – Tingstad – Liseberg – Almedal – Mölndal Ö – Hindås – Bollebygd
8. Landvetter – Mölndal Ö – Almedal – Liseberg – Göteborg C

För att få det riktigt effektivt bör stambanan via Alingsås avlastas eller byggas ut till fyra spår. Lerums kommun motsätter sig en utbyggnad till fyra spår. En dubbelspårsutbyggnad till Borås och vidare till Herrljunga skulle kunna vara en alternativ lösning på detta problem. Slutligen tycker jag dock att Västlänken också ska byggas, men man behöver inte vänta på den för att skapa en bättre pendeltågstrafik.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Kollektivtrafiken i Göteborg – varför en massa problem?
Advertisements