Ingen ökning av narkotikabrotten i Sverige

Det är ytterst tveksamt om det finns en ökning av narkotikabrotten i Sverige som Björn Fries påstår i en artikel, Polisen låter kvantitet gå före kvalitet , av Kristofer Vedin i Flamman. Ökningen som finns beror ju huvudsakligen på att lagstiftningen ändrats. Sådant som tidigare var lagligt, innehav för eget bruk är ju numera brottsligt. Lite längre ner i artikeln konstateras också att de ”ringa brotten” dvs eget bruk av narkotika (till övervägande delen hasch) är det som föklarar hela ökningen.

Dessutom är det så att om det ökat eller inte beror på vilket årtal som tas som utgångspunkt. Det kan enkelt visas genom följande siffror på anmälda narkotikabrott för vissa utvalda år enligt BRÅ:

1975 22018
1980 61997
1985 37562
1990 28015
1995 29125
2000 33193 (varav eget bruk 13944)
2005 60052 (varav eget bruk 26645)

Det är också lätt att se att ökningen i stort sett bara beror på att ett nytt brott tillkommit från 1998. Eget bruk var inte brottsligt innan 1988 och förekommer inte i statistiken innan 1998.

Även påståendet att tillgången till narkotika ökat kraftigt de senaste tjugo åren är vad jag förstår inte heller belagt i någon som helst forskning. Snarare är det väl så att narkotikabruk idag är mycket ovanligare än det var på 70-talet då hasch i praktiken var helt legalt.

Inte heller utgör ju antalet anmälda brott något bra tal på antalet verkliga brott. Det finns både mörkertal och felaktiga anmälningar som förvränger siffrorna.

Dessutom tillkommer ytterligare fakta som gör att man kan anta att narkotikabrotten faktiskt minskat. Undersökningar har visat att BRÅ:s statistik överskattar antalet brott. BRÅ har själva undersökt denna sak när det gäller brott med dödlig utgång och skriver så här på sin hemsida:

”De brott som anmäls till polisen och som polisen redovisar till BRÅ är en överskattning av det faktiska antalet fall av dödligt våld. Till exempel finns där fall som efter polisutredning visar sig vara exempelvis naturlig död, självmord eller olyckor. För att få en bra bild av det dödliga våldet måste man i stället göra specialstudier, där varje enskilt fall jämförs med Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik. Dessa specialstudier visar att under de senaste 30 åren har det i Sverige varje år i genomsnitt begåtts cirka 100 fall av dödligt våld i form av mord, dråp och misshandel med dödlig utgång. Det dödliga våldet har således inte ökat sedan år 1975.”

Statistiken visar under de senaste 10 åren en ökning med 35% av brott med dödlig utgång. En statistik som BRÅ alltså själva säger är fel. I boken ”Den svenska ungdomsbrottsligheten” från 2001 med Janne Flyghed och Felipe Estrada visas att samma systematiska fel finns för ungdomsbrott. Det finna anledning att även statistiken för andra typer av brott behäftas av samma fel (de flesta våldsbrott ökar enlig officiell statistik med 30-40% under perioden 1995-2005).

Jag tycker det är allvarligt att en vänstertidning som Flamman sprider uppenbarligt felektiga uppgifter om brottsligheten. Vad Flamman istället bör göra är att granska vilka som har intressen av att brottsligheten överdrivs och vilka som tjänar pengar på de falska uppfattningarna om en ökad och värre brottslighet i samhället.

Intressant?
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Advertisements