Jag förstår mig inte på Danielsson

Lars Danielssons hållning till Katastrofkommissionens senaste rapport om hanteringen av Tsunami-katastrofen är obegriplig. Han står fast vid allt han sagt. Katastrofkommission drar fel slutsatser. Inser han inte att det inte håller. För att Danielssons argument ska hålla krävs en helt ny historia från honom. Det är enda sättet att kunna visa på att Katastrofkommissionen har fel.

I brist på en annan version framstår Danielsson endast som en dålig lögnare och som passiv när det begav sig. Vilket Katastrofkommissionen uttryckligen bevisar så länge Danielsson inte presterar en bättre historia. Kanske hela sanningen och inte bara en bit sanning. Obegripligt som sagt. Att kommissionen eller delar av den verkar ha en politisk agenda förändrar inte detta.

Borgarmedia: DN, SVD1, SVD2
En bloggare: Vänstra Stranden
Utredningen om tsunamibanden
Andra bloggar om: , ,
Technorati: , ,

Advertisements