Sverige behöver en ny vänster, del 2

Del 2 av 7 i serien Vänstern

Sveriges vänster är idag splittrad på ett antal partier och mindre grupperingar. Dessutom tillkommer den autonoma/anarkistiska/syndikalistiska miljön som idag kanske är den största vänstermiljön utanför socialdemokratin. En socialdemokrati som jag brukar hävda inte tillhör vänstern. Det hävdar jag nu också, men det finns många inom socialdemokratin som tillhör vänstern. Dessa borde inse verkligheten på samma sätt som många gjort i Tyskland (Lafontaine, WASG, PDS/Linke) och delta i bildandet av ett nytt brett antikapitalistiskt vänsterparti i Sverige. Den anarkistiska/autonoma miljön kan lämnas utanför diskussionen då de knappast är intresserade av ett nytt parti.

Nyckeln till ett nytt brett vänsterparti i Sverige finns förmodligen hos vänsterpartiet. Något jag skrivit om tidigare, Organisationer inom organisationer och Dags för ett bredare vänstersamarbete. Ett sådant samarbete kan dock inte enbart byggas upp med hjälp av organisatoriska överväganden. Det måste finnas politiska teorier, överväganden och ståndpunkter också. Låt mig skissa på vad ett nytt bredare parti skulle kunna behöva för ingredienser. Allt behövs dock inte för att ett nytt parti ska kunna bildas. Men en del behövs absolut, synen på den interna demokratin och synen på demokrati i stort.

1. Synen på demokrati internt i partiet. Om det handlar mitt ovanstånde inlägg, Organisationer inom organisationer. Kort uttryckt behövs det garanterade rättigheter för organiserade minoriteter. I vänsterspråkbruk kallas detta tendens/fraktionsfrihet. Den ”demokratiska centralismen” som den oftast uppfattas (som diktatorisk centralism) bör förkastas.

2. Synen på demokrati i stort. Enpartisystem måste förkastas. Alla områden i samhället ska underställas demokratiska belsut fattade av valda församlingar. Även inom den ekonomiska sektorn, företagssektorn. Uttryck som ”proletariatets diktatur” bör inte användas. Och den innebörd, partidiktatur, detta uttryck gavs i stalinismens Sovjet måste förkastas.

3. En modern uppfattning om kapitalismens utveckling behövs. Vad som skrevs för 100 år sen kanske inte alltid har giltighet idag. Detta finns, men används för lite inom den svenska vänstern. Här kan Ernest Mandel och hans efterföljare ge oss en bra grund att stå på.

4. En modern uppfattning om imperialismen. Lenin duger inte längre. De postmoderna marxisterna (ex. Antonio Negri, Michael Hardt) har inte heller kunnat erbjuda någonting. Andreas Malm har dock utvecklat en intresant modern teori om imperialismen, baserad på Antonio Gramsci och Ernest Mandel.

5. En modern syn på vad ett modernt socialistiskt samhälle innebär på det ekonomiska planet. Med hänsyn tagen till att allt omöjligen låter sig planeras centralt. Med möjlighet till småföretagande och närvaron av marknadskrafter på de områden där detta är effektivare än planering.

6. En politik som tar hänsyn till miljön och undviker miljöförstöring. En politik där användning av olja etc begränsas.

7. En vettig syn på regeringsfrågan i ett kapitalistiskt samhälle

8. En socialistisk feministisk politik, något jag tidigare skrivit om, Klasskamp och feminism

9 En syn på invandring och flyktingpolitik som är human och inkluderande.

Jag kommer säkert på mer saker vad det lider och skriver om det då. Alla ovanstående punkter kommer jag att försöka behandla i olika delar av denna serie av artiklar om den svenska vänstern.

Intressant?
Andra bloggar om: , , ,

Series Navigation<< Vad är det för fel med den svenska vänstern? Del 1Lite mer om en ny svensk vänster, del 3 >>
Advertisements
 1. Hej Anders!

  Jag vill börja med att säga att jag tycker det du skriver i allmänhet är väldigt bra. Jag tycker speciellt att dina inlägg om ”en bred vänster” är intressanta att läsa. Vi inom RS för också diskussioner om detta och arbetar hårt för en bredare vänster skall bli möjlig.

  En liten sak av det du skriver i detta inlägg är jag dock intresserad av att få förtydligat. Du skriver:

  ”Uttryck som ”proletariatets diktatur” bör inte användas. Och den innebörd, partidiktatur, detta uttryck gavs i stalinismens Sovjet måste förkastas.”

  Är det uttrycker i sig du är emot, dvs med ordet ”diktatur”, eller hur menar du egentligen? Tror du att folk kan missuppfatta betydelsen av ordet?

  Har man läst lite Marx, Lenin och Trotskij så vet man ju vad de menar med det uttrycket, dvs samma sak som dagens demokrati men istället för att det är den välmående minoriteten (borgarna) som använder den för sina syften så är det folkflertalet som använder demokratin för sina syften.

 2. Om uttrycket proletariatets diktatur. Ja det är framförallt själv uttrycket som är olyckligt. Det ger negativa associationer. Vi menar ju arbetardemokrati så varför inte säga det istället. Ett ord med positiva associationer.

  Inom Fjärde Internationalen är vi idag anhängare av flerpartisystem även i ett övergångssamhälle och ett socialistiskt samhälle. Detta betyder att vi har en utvidgad och förändrad definition av vad vi menar med arbetardemokrati. Om detta ska jag skriva i del 8 av min serie.

  Det är bra att även RS diskuterar detta. Det betyder att förutsättningarna för att lyckas blir bättre. Era kamrater i Tyskland gör ju ett bra arbete i Die Linke. Tyvärr har jag ju personligen en del negativa erfarenheter av RS, men de ska jag inte ta upp här utan det får hanteras på annan plats.

 3. Jo, visst är det bättre att använda ord som förknippas med något positivt. Dessutom bör man använda sig av enkla ord som alla förstår.

  Av dessa anledningar är, som du säger, arbetardemokrati är ett bättre ord än proletariatets diktatur.

  Jag ville bara vara säker på vad du menade eftersom det var lite otydligt.

  Vi i RS är såklart också för ett flerpartisystem både i ett övergångssamhälle och i ett socialistiskt samhälle. Däremot är vi nog tveksamma till alltför långt gången fraktions- och tendensfrihet inom ett och samma parti. Visst skall det finnas utrymme för olika åsikter men det finns ju vissa gränser och när de uppnås kan det vara svårt att fortsätta ett konstruktivt arbete. Ibland kan det vara bättre att vara organiserade i olika partier och istället samarbeta i specifika frågor.

  Ja ja, hur som helst så läser jag gärna mer av dina tankar i dessa frågor.

  Du skall bara veta hur många inom RS som säger samma sak om er i SP. Själv väljer jag att bortse från allt sådant här tjafs mellan RS och SP eftersom våra partier har så otroligt mycket mer gemensamt än som skiljer oss. Vi har viktigare saker att göra än att ödsla tid på att bråka sin emellan.

 4. Bara några korta kommentarer.

  Detta:
  ”Alla områden i samhället ska underställas demokratiska belsut fattade av valda församlingar. Även inom den ekonomiska sektorn, företagssektorn.”
  Omöjliggjör detta:
  ”Med möjlighet till småföretagande”

  Man kan inte ha småföretag om man samtidigt skall ha det ni kalla ekonomisk demokrati, dvs att företagen styrs av församlingar som är valda demokratiskt. För har man den typen av ägande av företag så är ju alla företag ägda av offentligheten, och då är det ju inte småföretag.

  ”närvaron av marknadskrafter på de områden där detta är effektivare än planering.”

  Vilket är alla områden med mycket få undantag. Det enda område där det verkligen klart och tydligt finns ett ”naturligt monopol” är rättsystemet.Våldsmonopolet är bra. Andra monopol är mycket sällan, om alls nånsin, bra.

  Det enda du skriver ovan som inte är liberalt är det om demokrati inom den ekonomiska sektorn, och det är bara oliberalt för att jag vet att du menar ett framtvingande av gemensamt ägande i någon form. 😉

  Gamla texter som jag har skrivit som är aktuella i sammanhanget:
  http://www.liberalism.nu/ideologier/anarkism/anarko-kapitalism/
  http://www.liberalism.nu/ideologier/socialism/gemensamtagande/

 5. Pingback: Postmodern identitetspolitik är sossarnas och vänsterns problem | Svensson

 6. Pingback: Är det verkligen vänster? - Kajsa Ekis Ekman om pseudovänstern i Arena | Svensson

 7. Pingback: Det som behövs är ett brett nytt vänsterparti | Svensson

 8. Pingback: Trotskij, ”trotskism” och andra etiketter | Svensson

 9. Pingback: Kan vänsterpartiet bli ett brett vänsterparti? | Svensson

 10. Pingback: Har vänsterpartiet tendens- och fraktionsfrihet redan idag? | Svensson

 11. Pingback: Lite mer om en ny svensk vänster, del 3 | Svensson