Centralbyråkraterna i EU slår till

De arbetarfientliga byråkratena i EU-kommissionen har gett ut en bok om arbetsrätt. Där pläderar man för en ny modern arbetsrätt. Dvs en arbetsrätt som gör det sämre för arbetarna och bättre för arbetsgivarna. Man vill att det ska vara lättare att sparka folk. Nyckelord är sånt som ”flexibel arbetsmarknad” och ”ökad anpassbarhet”. Mikael Nyberg förklarar i Aftonbladet hur det ligger till:

Ett angivet skäl är ”kortare investeringsperspektiv hos företagen”, alltså det jäkt efter snabb avkastning som avregleringarna av finansmarknaderna bidragit till. Ett annat skäl är ”nya styrningsmetoder som just-in-time management”.
//
Alla komponenter ska vara färdiga just-in-time, det vill säga just som de ska komma till användning i nästa led. Det tvingar med automatik de anställda att göra sitt yttersta. Alla måste arbeta felfritt, och alla tvingas följa den takt som hela kedjan håller.

Denna press förstärks av en annan huvudprincip i ”just-in-time management”: den planerade underbemanningen. Genom att försätta produktionen i ett permanent kristillstånd förvissar sig företagen om en fortgående förtätning av arbetet. En efter en elimineras stunderna av andhämtning och vila. Bilarbetare i USA kallar det ”management-by-stress”.

Men det finns ett problem med detta nya produktionssystem. Det är känsligt för störningar. För att minska störningarna måste man ha en stor del tillfällig arbetskraft som får jobba när det behövs men inte annars. Man vill inte ha personal som håller ihop. Därför skapar man lönesplittring och gör allt för att det ska bli lättare att sparka folk. Den svenska borgarregeringens åtgärder kring arbetsmarknaden är precis det som EU vill att man ska göra för att luckra upp regleringarna och tryggheten.

Andra bloggar om: , , ,
Technorati: , ,

Advertisements