Bostadssegregation och fräcka hus

En debattartikel i dagens SVD, Integrationens blinda fläck, tar upp brister i den nuvarande regeringens integrationspolitik. Jag tycker kritiken brister på många punkter och regeringens politik är betydligt svagare och sämre än vad artikelförfattaren anser.

Kärnan i artikelns kritik av regeringens politik är att det inte räcker med arbetsmarknadspolitik för att få bort utanförskap. Det behövs också åtgärder för att bli av med det segregerade boendet.

Men debattören misslyckas helt med att peka på vad borgarregeringen gjort för fel i bostadspolitiken. Istället tar han en rad utländska exempel på vad som kan göras. Men inget av det kan genomföras när man har en regering som tagit bort subventioner för bostadsbyggande, vill privatisera det mesta, förvandla till bostadsrätter och som vill ha marknadshyror. Kritiserar man inte dessa inslag i regeringens politik så blir kritiken meningslös. I själva verket är det så att den borgerliga regeringens politik leder till ökad segregation och sämre boende. Något som debattören inte tycks ha förstått.

Kommunerna å sin sida verkar mer intresserade av att bygga fräcka hus och ”synas på kartan” än att ta itu med segregationsproblem. Så länge det är så ser jag ingen lösning på det segregerade boendet. Jag har inget emot fräcka hus och höghusområden a la Manhattan. Men de sakerna löser inte bostadsproblemen och segregationen. För mycket fokus på sådant gör att man glömmer bort de verkliga problemen på bostadsmarknaden. Problem som borgarregeringen förvärrar med den förda politiken.

Tidigare inlägg: Byggande och bostadspolitik, Bostadsbristens Göteborg, Endast sociala åtgärder kan minska brottslighet, Bygg fler bostäder för vanligt folk
Borgarmedia: SVD1, E24, SVD2, DN1, DN2, DN3, SVD3, DN4, DN5, SVD4
Bloggat: Jonas Morian, Bloggvänstern Stockholm, Bloggen Bent
Andra bloggar om: , , ,

Advertisements