Alldeles för svårt att strejka redan idag

Wanja Lundby Wedin kan tänka sig att tillmötesgå arbetsgivarna, storföretagen i deras krav på ännu fler inskränkningar i strejkrätten. På något annat sätt kan jag inte tolka hennes uttalanden i dagens DN. Idag är det otroligt svårt att strejka i Sverige, inte lätt som borgerliga företrädare hävdar. Sen länge har därför också de flesta strejker i Sverige varit s.k. vilda strejker. Dvs strejker som inte godkänts av facket. Olagliga strejker.

Detta beror på att det bara är de högsta fackföreningsledningarna som kan besluta som strejker. På lokal nivå går det inte. I praktiken har därför LO sen länge tagit ifrån den svenska arbetarklassen det bästa vapnet man har. Det är inte fler inskränkningar i strejkrätten vi behöver.

Istället behöver vi en demokratisk kontroll över strejkrätten och fackliga avtal. En demokratisk medlemskontroll. Alla avtalsförslag som förhandlats fram borde, som i många andra länder, underställas medlemsomröstning. Beslut om strejk och andra stridsåtgärder bör också tas genom medlemsomröstningar. Det bör dessutom vara möjligt att besluta om strejk på lokal nivå. Inget av detta behöver leda till fler strejker, men det leder defintivt till en mer demokratisk och mer medlemskontrollerad fackförening. Och en bättre sits för arbetarna i förhandlingar med företagen.

Efter artikeln i DN kan man också, som en annan bloggare gör, ställa sig frågan Vilka företräder LO?

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Advertisements