Konsekvensen av privatskolor

Som jag ser det överväger de negativa konsekvenserna av att ha privatskolor. Segregationen ökar. Vinstdrivande skolor vill inte ha ”problemelever” och säger nej till dessa. Detta, tillsammans med andra saker leder till att privata skolor får mer resurser och mer motiverade elever. Med bättre resultat för privatskolorna som följd och sen ytterligare ökad segregation då det blir svårare att komma in osv. En negativ cirkel har skapats genom en dålig politik.

Det finns ju också privatskolor som inte är drivna av företag som vill göra profit. Ofta är dessa skolor drivna av någon from av religiöst samfund. Vilket öppnar upp för att fundamentalister att öppna friskolor och att skolledare kan försvara en barbarisk rättskipning, s.k. sharialagar. Nu ska man dock ha klart för sig att den skolledarens tolkning av sharia inte är densamma som majoriteten av muslimer gör.

Problemet för skolan är inte i första hand fundamentalismen i sig (som dock är ett problem) utan att vi ger fundamentalister möjlighet att driva skolor. Det är en konsekvens av att vi har privatskolor. Att avskaffa privatskolor är ett bra sätt att motarbeta fundamentalisters möjligheter till inflytande. Ett bra sätt att motarbeta ökad segregation. Lika skola för alla måste vara målet. En jämlik skola. Lika bra för alla oavsett klasstillhörighet. Och det får vi inte genom att gynna privatskolor.

Borgarmedia: DN, AB, SR
Bloggat: Jinge
Andra bloggar om: , , , ,
Technorati: , , , ,

Advertisements
 • Jan

  Du kanske skulle lära Dig skilja på privatskolor (typ Lundsbergs) och friskolor (typ Vittra). Du pratar uppenbarligen om friskolor.

 • Anders_S

  Jag pratar om det som ibland heter fristående skolor och som du kallar friskolor.

  Men som jag kallar privatskolor då de är privat ägda i motsats till offentligt ägda. Jag ser en poäng i att använda det mera korrekta privatskolor. Eftersom skolorna inte är fria. Men privata då de är ägda av någon, de ska lyda under skollagen osv.

  Så vitt jag vet är de allra flesta privatskolor offentligt finansierade. Därför ska finansieringsformen inte avgöra vad vi kallar en skola. Hur det är med Lundsberg vet jag inte, men det förändrar ingenting i mitt resonemang.

 • Jinge

  Under alla omständigheter bör dessa skolor stå under ständig tillsyn. Det sker inte idag så det enda som man kan hoppas på är att läroplanen följs. Utöver det kan de hålla på med så mycket extrem gudadyrkan som helst.

 • Jan

  Friskolor är offentligt finansierade och fria för alla att söka.

  Lundsbergs är en privat finansierad skola och kräver betalning från elever. En internatskola, grundad efter engelsk förebild.

  De som skickar sina barn till Lundsbergs får alltså betala dubbelt för sina barns skolgång – både till Lundsbergs och, som alla andra, till staten via skatten.

 • Anders_S

  Okej. Lundsberg uppbär alltså inga offentliga bidrag. Vilket så kallade fristående skolor gör (friskolor är en förkortning av det begreppet). Men alla kan väl fortfarande söka till Lundsberg? I det hänseeendet är det ingen skillnad på Lundsberg och andra skolor. Det är fritt för alla att söka.

  Privat ägda och styrda skolor kallar jag privatskolor. Och offentligt ägda skolor är ju kommunala skolor. Det är precis samma sätt att hantera detta som med företag. Privat ägda och styrda företag är privatföretag. Offentligt ägda företag kan vara kommunala eller statliga. Jag tycker man ska användas begrepp som är analoga. Oavsett finansiering.

 • Jan

  Du förstår rätt.

  Det blir bara så knepigt om Du behandlar de två olika skoltyperna som en enda. Privatskolor har funnits sedan Hedenhös. Friskolor är något som uppfanns på 1990-talet.

  De förstnämnda skolorna är det främst Wallenberg Jr och hans kompisar som går på, eftersom få har råd att betala skolgången två gånger. De sistnämnda är det oftast ”vem som helst” som går på, eftersom här är det staten som – genom skolpeng – ger folk möjligheten att välja själva i större utsträckning.

 • Anders_S

  Alla privat ägda skolor kan avvisa elever som de inte vill ha. Det finns ingen skillnad på grund av olika typer av finansiering. Kommunala skolor kan inte avvisa elever. Det sätter skollagen stopp för.

  Det betyder att alla privatägda skolor bidrar till segregering. Oberoende av finansiering.

  Därför kallar jag alla privatägda skolor för privata skolor. Oberoende av finansiering.