Sossarna och EU

Två socialdemokrater skriver en utmärkt debattartikel i dagen SVD om EU och borgarregeringens och socialdemokraternas undfallenhet mot dåliga beslut. Om att det nya fördraget är detsamma som den grundlag som fransmän och holländare röstade nej till.

Det nya fördraget är i princip samma förslag som den grundlag holländare och fransmän röstade nej till 2005. Man har gjort förändringar i symbolfrågor, men huvudriktningen är densamma. Överförandet av mer makt till ett oreformerat EU – som holländarna röstade nej till – är kvar i fördraget.

Högerpolitikens befästande i texten – som fransmännen röstade nej till – är kvar i fördraget. Fördraget urholkar vår militära alliansfrihet ytterligare, ger ingen verklig ökning av de nationella parlamentens makt och ger oss inget undantag från EMU.

Det två, Anna Hedh och Peter Gustavsson kräver att socialdemokraterna ändrar sin inställning i EU-frågan och i frågan om folkomröstning.

I höstens förhandlingar kan Sverige kräva undantag från EU-lagstiftningen på områden som arbetsrätt, alkoholpolitik, EMU och EU-försvaret. Med tanke på att Danmark redan har liknande undantag är dessa krav inte alls orimliga.

Nästa val i Sverige är valet till EU-parlamentet 2009. Om socialdemokratin framstår som en hejarklack till regeringen riskerar vi att återigen ett nederlag i stil med de tre tidigare EU-valen där partiet fått resultat mellan 25 och 28 procent.

Att socialdemokratin har varit och är sådana stora EU-kramare tycker jag borde få en del vänstersossar att fundera. För jag tror inte socialdemokratin kommer att ändra inställning, detta trots att en majoritet av sossarnas väljare är emot EU. Trots att det finns en mängd interna kritiker som kräver förändringar.

Socialdemokratin kan välja att sluta upp bakom regeringen och motsätta sig folkomröstning. Detta stärker intrycket av att de ledande partierna gör upp över folkets huvuden och är receptet för ett svagt resultat i EU-parlamentsvalet. Alternativt driver vi socialdemokrater kravet på att folket ska få säga sitt, och låter regeringen stå med hundhuvudet för att de inte tillåter en folkomröstning om det fördrag de förhandlat fram.

Precis som de två författarna skriver innebär de svenska politikernas inställning, borgarregeringens såväl som socialdemokraternas, att man skapar en klyfta mellan politiker och väljare. Man skapar en mer utbrett missnöje med hur ”demokratin” fungerar. Något som leder till lägre valdeltagande, mer misstroende mot politiken och så vidare i en ond cirkel. Att genomföra en folkomröstning kring det nya fördraget är något som skulle motverka ett ökande politikerförakt. En nog så bra anledning att ha en folkomröstning.

Läs mer: Självklart ska vi folkomrösta, Folkomröstning – Ja tack, Utan medborgarna, Nej till EU-fördraget
Andra bloggar om: , , , , ,
Technorati: , , ,

Advertisements