Våldet! Ökar det verkligen?

Det är sommar. Återigen fylls tidningarna med diverse artiklar om våld. Våldet ökar. Det dödliga våldet ökar. Gatuvåldet ökar! Osv. Det mesta i artiklarna är osant. Det är bedrövligt att en sån journalist som den erfarne Peter Linné i Gp kan skriva sån smörja som han gjort om det dödliga våldet.

Våldet ökar inte. Antalet anmälda våldsfall ökar. Det är inte samma sak som att våldet ökar. Man vet att antalet falska anmälningar ökar (försäkringsbedrägier etc), attanmälningsbenägenheten ökar. Men det finns inga belägg för att den egentliga våldsbrottsligheten faktiskt ökar.

Ta det dödliga våldet som exempel. Det har inte ökat sen 1970-talet. Utom i anmälningstatistiken. Nuförtiden redovisar BRå omkring 250 fall va dödligt våld varje år. Men enligt en egen rapport som BRÅ gjort är antalet verkliga fall bara 100 per år. Enorma felaktigheter i statistiken alltså. Använder man statistiken som underlag för satsningar på olika typer av polisverksamhet så kommer man ofelbart att hamna fel. BRÅ själva skriver så här om sin statistik kring mord:

”De brott som anmäls till polisen och som polisen redovisar till BRÅ är en överskattning av det faktiska antalet fall av dödligt våld. Till exempel finns där fall som efter polisutredning visar sig vara exempelvis naturlig död, självmord eller olyckor. För att få en bra bild av det dödliga våldet måste man i stället göra specialstudier, där varje enskilt fall jämförs med Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik. Dessa specialstudier visar att under de senaste 30 åren har det i Sverige varje år i genomsnitt begåtts cirka 100 fall av dödligt våld i form av mord, dråp och misshandel med dödlig utgång. Det dödliga våldet har således inte ökat sedan år 1975.”

Att som borgarmedia gör, hela tiden skriva om att våld ökar, trots att det inte är så, handlar om politisk propaganda. Det handlar om att skapa rädsla hos människor. Rädsla och otrygghet gör att människor får svårare att kämpa för förbättringar i samhället. Rädsla och otrygghet garanterar profiten för privata säkerhetsföretag. Rädsla och otrygghet gynnar framväxten av högerextrema populistpartier. Borgarmedias felaktiga och sneda rapportering bidrar till rädslan och otryggheten. Därför måste borgarmedias falska nyheter om våldsökning etc bekämpas.

Läs mer: BRÅ1, BRÅ2, BRÅ3.
Läs också: Ingen ökning av knvibrott, Hatbrotten ökar inte, Många fel i brottsstatistiken, Ingen ökning av narkotikabrotten, Ökar våldet i samhället?, Övervakning och våld
Bloggat: Jinge
Andra bloggar om: , , ,

Advertisements
 • Erik F

  Om det nu är så att det är anmälda mord som redovisas i statistiken (som i FNs statistik t ex), finns det då inte anledning att tro att andra länders statistik är missvisande på samma sätt? Norge och Danmark har t ex en mordfrekvens på 0,78-0,79 där Sverige har över 2,0. Hur jämföra?

  Vet du mer?

  FNs senaste statistik: http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/CTS9_by_indicator_public.pdf

 • Anders_S

  Nej, vad jag förstår är inte Norges och Danmarks statistisk fel på samma sätt. Vilket ju är logiskt. De är tre länder med smma typ av samhälle och mordfrekvensen är då lika stor. Läs BRÅ:s rapport om det hela. Hela Sveriges kriminalstatistik lider av smma fel. Det finns överanmälningar för i stort sett alla brott.

  Kriminalstatistik mellan olika länder kan i allmänhet inte jämföras (defintionen av olika typer brott är olika, hur man för statistik är olika osv)

  FN-statistiken är altså fel.

 • Pingback: Vilken alarmerande våldsutveckling? | Svensson()