Brott som knappt finns

Hatbrott är en typ av brott som inte ökar. En typ av brott som är mycket sällsynt. Det är därför korkat att det fokuseras så mycket på denna typ av brott. Bättre vore kanske om polisen brydde sig mer om de brott som är mycket vanligare och i större utsträckning förstör eller stör människors liv. Exempelvis övergrepp mot kvinnor.

I SVD pågår en debatt om denna fråga. Jag är som sagt överens om kritikernas synpunkter på hatbrott som en ovanlig och ganska obetydlig typ av brott. Visserligen allvarliga brott, men de kanske inte borde fokuseras så mycket som man gör. Däremot är jag inte överens om konsekvensen av fokuseringen på hatbrott. Jag tror i likhet med Sven Erik Alhem att det inte föreligger en risk för att människor ska bli mer olika inför lagen.

Olika inför lagen är vi ju redan. Invandrare, kvinnor och arbetare behandlas sämre i domstolarna än folk som exempelvis heter Svensson resp män eller överklass. Det förändras inte genom fokusering på hatbrott. Det förändras genom omorganisation av rättsväsendet (hur får jag gå in på en annan gång) och genom att ett annat samhälle skapas. Ett samhälle byggt på solidaritet, gemenskap, demokrati och trygghet.

Läs mer om brott
Bloggat: Guero, Hillevi Larsson
Andra bloggar om: , ,
Technorati: ,

Advertisements