Finland vs Sverige

Den bästa skolan i OECD-länderna finns i Finland. Åsa Linderborg tar i en bra artikel i Aftonbladet upp detta och orsakerna till att skolan i Finland är bäst. Bland orsakerna återfinns enligt rapporten om skolorna:

 1. Man skiljer inte låg- och högpresterande elever åt, elitundervisning finns inte. Däremot finns det gott om specialpedagoger för dem som riskerar att halka efter.
 2. Grupparbeten är prioriterade, inte katederundervisning.
 3. Mobbning och andra problem ska inte lösas med repressiva åtgärder.
 4. Man storsatsar på skolbiblioteken och skolhälsovården.

D.v.s. totala motsatsen till det som Jan Björklund vill införa.

Varför är det så? Den grundläggande skillnaden mellan det finska skolsystemet och det svenska är att det saknas privatskolor med offentlig finansiering i Finland. Det finns stor anledning att tro att det är en viktig orsak till att Finland har den bästa skolan.

Borgarmedia: DN1, DN2, SVD1, SVD2, Sydsvenskan,
Bloggat: Esbati, Peter Karlberg, Röda raketer, Intisbloggen, Tysta tankar
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Advertisements
 • Thomas

  Raka motsatsen?

  Det här kanske kan ge lite perspektiv till dina påståenden? http://www.svd.se/dynamiskt/utrikes/did_12724990.asp

 • Anders_S

  Den bekräftar mina ståndpunkter när man jämför med vad Jan Björklund säger att han ska genomföra.

  Han vill bara ha repression, hårdare tag. Mer betyg. Men tar inte upp de demokratiska bitarna i den finska skolan. Just de saker jag listat i mitt inlägg.

  Dvs Björklunds förslag kommer inte att lösa nånting.

 • Thomas

  Den länk du anger (www.oph.fi) pekar inte på en rapport. Kan du få med en länk till de texter som ger belägg för de fyra punkter du tar upp?

 • Peter Karlberg Blogger

  Jag skulle gärna vilja se om det går att ”bevisa” sambandet mellan resultat och förekomsten av/andelen friskolor.

 • Anders_S

  Jag har inte sett nån sån undersökning. Så det kan jag inte svara på. men i sneaste Forksning och framsteg finns en intressant artikel om betyg som kommer in även på detta ämne.

  Och det verkar som om uppdelningen mellan elitskolor och skolor med sämre förutsättningar som den svenska friskolereformen lett till har sådana effekter. Det är alltså inte privatskola i sig i så fall, uatn uppdelningen av elever i hög- och lågpresterande.

  •  Vem är du Anders S och varför vill du bli anonym?Har du någonting att dölja?

 • Peps

  Som vanligt har ju anders_s tolkat saker helt åt skogen… Det är ju hårdare tag, fler betyg, prov skickas hem till föräldrarna…

  Vi har ju haft de demokratiska bitarna i svensk skola i årtionden, och vad har det löst? Skolan blir sämre, eleverna lär sig mindre…

  Jag tror dessutom rätt mycket på det som står här:
  http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_16800077.asp

  Håller med thomas, raka motsatsen?
  Skaffa glasögon i så fall!