Socialdemokrater diskuterar förnyelse

Bengt Silfverstrand ifrågasätter privatiseringen av skolan på sin blogg och undrar vad Johan Lundberg, Jonas Morian och Niklas Nordström menar med förnyelse. Han ställer upp fyra frågor som han ber de andra svara på.

Jonas Morian svarar, Socialdemokratisk utveckling och förnyelse. Men i hans svar finns ingen förnyelse. Det är istället samma socialdemokratiska politik som vi sett de senaste årtiondena. En nyliberal politik som skiljer sig från alliansens endast i hastigheten på nedrivningen av de sociala välfärdssystemen. Han menar exempelvis att ägarformen av skolorna inte spelar någon roll. När man vet att privata skolor leder till ökad segregation. Tillsyn räcker inte för att motarbeta detta. Emellertid öppnar han upp för en mer modern invandringspolitik, vilket är bra.

Erik Laakso lägger sig också i debatten och tar i stort sett samma ställningstaganden som Jonas Morian. En linje som jag tycker för socialdemokratena mer åt höger, vilket är olyckligt för den svenska arbetarklassen som ju ännu vänder sig främst mot socialdemokratin för att få stöd för sina intressen. Den politik som Laakso och Morian företräder tycker jag är en politik som istället gynnar den svenska medelklassen och överklassen.

Just skolfrågan är en fråga som socialdemokraterna i alla fall tar på allvar. Man har öppnat upp för ett rådslag om detta på sin hemsida. Och också publicerat ett diskussionsmaterial. En socialdemokratisk bloggare som antagit förslaget till rådslag och som också vill för ut det på bloggar är Marta Axner som skrivit ett mycket intressant inlägg om förskolan med tonvikt på jämställdhet. Slutsatserna är sådana jag kan skriva under på. Förekomsten av rådslaget kommenterar Jonas Morian också och han hänvisar också till Marta Axners intressanta artikel.

Emellertid är det si och så med den öppna diskusionen menar Peter Karlberg som inte hittar nån diskussion på socialdemokraterna hemsida och det retar upp honom. Han har själv redan tidigare skrivit om en del frågeställningar när det gäller skolan i inlägget Morgondagens skola. Som kanske inte ger så många svar, men sätter in det hela i lite perspektiv.

Peter Andersson som också kommenterar Nordströms krönika i GP menar att socialdemokraterna förnyelse går sakta. Han ifrågasätter i ett tidigare inlägg om socialdemokratisk förnyelse alltid måste gå åt höger på det sätt som jag upplever att Jonas Morian och Erik Laakso föreslår. Peter Anderson backar upp Bengt Silfverstrand och håller inte med Johan Lundberg i sitt läsvärda inlägg. En annan som backar upp Silfverstrand är Andreas Lundgren som menar att förnyelse är bra om den leder till ökad jämlikhet och minskade klyftor. Dessutom ifrågasätter han Anthony Giddens, mannen bakom ”tredje vägen” och Tony Blair. En ideolog som jag kritiserat. Och Marianne Alnebratt menar i en krönika i GP att socialdemokraterna faktiskt inte driver nån opposition.

Andra inlägg som är läsvärda i sammanhanget är Johan Sjölanders Vinner alliansen valet 2010 och Socialdemokratisk skolpolitik under förvandling, Markus Blombergs inlägg om skolan i Finland. och Peter Karlberg om debatten Morian-Nordström-Lundberg-Silfverstrand.

Andra bloggar om: , , , , ,

Advertisements
  • Peter Karlberg Blogger

    Ser att du också har svårigheter med ägandet. Det blir en ideologisk fråga endast om man menar att ägandet som sådant bör vara statligt (och jag vet faktiskt inte vilken ideologi som faktiskt leder till det). Staten har historiskt varit fiende till arbetarklassen och det är ju bara om den de facto är verkligt demokraisk den skulle kunan ses som lämplig juridisk person för själva ägandet.

    Nu förespråkar ju inte socialdemokrater vad man slarvigt brukar kalla socialisering (när man menar förstatligande) av produktionsmedlen i någon större omfattning men har historiskt byggt upp en hel del verksamheter i offentlig regi. Det senare har när det gäller skolor faktiskt inte särskilt väl motverkat segregation.

    Det är heller inte ”fri”skolorna som sådana som leder till ökad segregation utan snarare den valfrihet som infördes samtidigt som andelen ”fri”skolor började öka. Man skulle t.ex. kunna tänka sig att motverka segregation i ett helt privatiserat skolväsende enkelt genom att diktera hur respektive skolas upptagningsområde ska se ut och förbjuda föräldrar att skicka barnen till andra skolor än de av myndigheterna beslutade. Nu förespråkar jag inte detta men vill understryka att det inte är ägandeformern som är boven när det gäller segregationen.