Imperialism och globalisering

Via Esbati fick jag tips om en bra artikel på temat militarisering, globalisering, kapitalism och nyliberalism, skriven av Erik Berg på bloggen Approximation, Under Friedmans piska ska vi ro så att svetten lackar.

Artikeln fick mig att tänka på Andreas Malms intressanta bok, När kapitalet tar till vapen, som just lägger en teoretisk bas för vänstern att kunna hantera kapitalismens nuvarande fas, det som kallas globalisering. Och hur kampen mot terrorismen är ett av de vapen som kapitalismen använder för att stärka greppet och försämra för vanliga människor.

Ett kapitel av denna bok finns på nätet och det handlar om en uppgörelse med Hardt/Negris teorier om imperiet. I tidskriften Röda Rummet har Andreas Malm och flera andra debatterat Andreas teorier om globalisering och imperialism. Hela debatten plus ett antal artiklar som kommenterar Andreas bok står att återfinna på Socialistiska Partiets hemsida.

Och vad gäller världens största folkrörelse som Erik Berg nämner i sin artikel på ett sätt som skulle antyda att den är död, vill jag bara påpeka att den är allt annat än död. Det såg vi i Rostock och det kommer vi att se i Malmö om ett år.

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Advertisements