Politiska brott i Sverige

Detta är antalet anmälda politiska brott i Sverige, fördelade på politisk miljö som begått dem. Flertalet av brotten är skadegörelse. Och högerextremistiska brott dominerar stort över brott begångna av vänstermänniskor. Dessa är numera dessutom så få att de inte längre redovisas.

Politisk_miljö 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Nazism 1201 1161 1278 1266 304
Autonoma 118 136 312 206
Övrig_vänster 366 357

Anmärkning. Grunderna för statistiken har ändrats mellan 2004 och 2006. Den är mycket exaktare numer och siffrorna för tidigare år är därför överdrivna. Numera är det BRÅ som har ansvar för statistiken. Tidigare var det Säpo. Redovisningen numera gäller dessutom hatbrott och innefattar inte brott mellan vänster och höger. Ur den synpunkten är siffrorna numer för låga. Däremot innefattas inte islamofobiska brott i tidigare statistik. Något som gör nuvarande siffror för höga i jämförelse. Men all statistik tyder på att brottsligheten är 3 till 10 gånger så hög bland högerextrema än bland vänsterextrema. Något att tänka på när man nu upprörs över att färg och sten kastatspolitiska lokaler i Göteborgsområdet. Och att vänsterextremas brottslighet i det stora hela är försumbar och får oförtjänt stor uppmärksamhet av borgarmedia.

Läs också:
Har det politiska våldet trappats upp?
Hatbrotten ökar faktiskt inte
Högerextremt våld
Göteborg 2001

PS. För att undvika korkade kommentarer: Jag tycker inte det är bra att angripa politiska lokaler på det sätt som skett i Göteborg och Kungsbacka. DS.

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Jorma

  Du säjer att du inte tycker det är bra med politiska hatbrott? Märkligt att du då säjer annorlunda på tex socialism.nu samt andra forum för laglösa!

 • Anders_S

  Gör jag?

  Bara för att jag inte tar avstånd från våld av princip? Eller för att jag anser att det är riktigt att använda våld för att försvara sig mot nazister. Eller att jag faktiskt kan tänka mig att använda våld i vissa sitautioner mot politiska fiender? Vilket inte innefattar dagens Sverige. Eller för den delen i självförsvar mot polisen?

  Inte ens om jag tyckt det vore riktigt att använda våld i dganes Sverige behöver det betyda att det är bra. Det är aldrig bra att använda våld. Men ibland måste man. För att kämpa mot nån diktator. För att försvara sig, sina barn eller nåt anat.

 • Grue

  Har du en länk till källan?

 • Anders_S

  BRÅ, länken finns ovan. Säpo – knappast svårt att hitta.

 • Pingback: Svensson » Blog Archive » Ungdomar, våld och högerextremism()

 • Pingback: Brottslighet och vänsterextremism | Svensson()

 • Pingback: Vänstern och demokratin | Svensson()