Marknadshyror – nej tack

Svenska Dagbladet gör sig något oväntat till försvarare av hyresrätter. Men argumentationen är helt uppåt väggarna. I själva verket är det så att marknadshyror skulle leda till ännu dyrare lägenheter. Fattiga skulle inte ha råd att hyra, eller bara kunna hyra i områden där värdarna slutar underhålla. Segregeringen i samhället skulle öka och förmodligen skulle antalet hyresrätter minska. Bostadsbristen skulle öka.

För taget tillsammans med att byggherrar vill få tillbaka investerade pengar snabbt, vilket innebär att bostadsrätter är att föredra för dem, så kommer det som SVD föreslår enbart att leda till färre hyresrätter och sämre möjligheter för de som tjänar lite att få tag på bostad. I själva verket är det lönsamt i en marknadsekonomi att ha brist på bostäder, så att man kan pressa upp hyrorna och priset för bostadsrätter. Ju högre pris för en bostadsrätt, ju snabbare får byggherrar och fastighetsägare tillbaka sina investeringar. Och ju mer pengar tjänar de.

Att låta det nuvarande systemet, som skapats av borgarregeringen bl.a. genom att ta bort subventioner till byggande, vara kvar kommer inte heller att leda till att fler bostäder byggs, eller att fler hyresrätter byggs. Problemet är bara att SVD:s ”lösning” antagligen skulle göra problemen ännu värre.

Nej lösningen är i själva verket motsatsen till SVD:s recept. Dvs mer politisk kontroll av bostadsbyggandet. Subventioner till byggande av hyresrätter och skapande av fungerande bostadsköer i alla städer. Mindre marknad och mer politik alltså. Mer demokrati. Inte mindre.

Bloggat: Claes Krantz
Borgarmedia: DN1, SVD1, E24, EX
Andra bloggar om: , , , , , , ,

Advertisements
 • Germania

  Med ”mer demokrati” avser du alltså mer tvång. Ett törnbusksnår av kontroller som en gång för alla sätter stopp för bostadsbyggandet.

  Ja, troligen skulle vi få se högre hyror initialt med marknadshyror, just eftersom det finns en efterfrågan. ”Marknaden” som du omnämner som någon hämningslös kraft, tjänar inte på bostadsbrist, den består av en mängd aktörer som kommer att bygga i olika prisklasser och på olika platser. Så längde det finns marginaler på denna marknad kommer nya aktörer att lockas in. Politiker kan aldrig sitta på så mycket information att de kan göra en korrekt värdering av en lägenhet. Detta måste överlämnas till enskilda aktörer, som fritt får göra upp om priset på en marknad.

  Att marknadshyror skulle leda till mindre byggande är en villfarelse. Större spann i priserna ja, och högre hyror i attraktiva områden, men mindre byggande. Det är en illa underbyggd spekulation som inte har något teoretiskt eller empiriskt stöd.
  Den enda fördelen med hyresregleringen jag kan se är just att den hämmar bostadsbyggandet, och således pressar upp priserna på bostadsrätter, och så även på min. Men moraliskt är reglerade hyror helt förkastligt.

 • Kurt

  En fördel med marknadshyror skulle ju förstås vara att inte bara (kd) skulle åka ut ur riksdagen, utan även (m).

 • gardebring

  Tänk om det hade varit marknadshyror när jag flyttade till Stockholm.
  Då hade jag kunnat hyra istället för att behöva köpa en svindyr bostadsrätt och bli skuldsatt resten av livet.
  Dock, jag är ju lyckligt lottad som faktiskt kan göra det. Värre för de som tvingas kuska runt med svartkontrakt och ockerhyror.
  Tack för den vänstern.

 • Gåvobärare

  ”Ju högre pris för en bostadsrätt, ju snabbare får byggherrar och fastighetsägare tillbaka sina investeringar. Och ju mer pengar tjänar de.”

  Vad är det för fel med att tjäna pengar? De, med dina ord är någon ansiktslös skara giriggubbar som tjänar pengar på andra utan att ta hänsyn? Pengar tjänar man genom att ge marknaden vad den vill ha, inte genom att negligera sina kunder (de som hyr eller köper sin bostad).

 • Marcus

  Empiri Svensson, empiri.

  Du kommer med en hel massa påståenden, men man behöver inte åka längre än till vårt bergiga grannland för att inse att en stor del av din retorik är rena skrämskott.

 • Anders_S

  Jag är uppenbart överens med den borgerliga regringen om att marknadshyror skulle skapa problem. Ingen konstig åsikt alltså. Jag vet visserligen inte hur det ser ut i Norge. Men däremot hur det ser ut i New York. Och där är det precis så som jag säger att det kommer att bli i Sverige med marknadshyror.

  Marknadshyror och inga subventioner till byggande leder till bostadsbrist. Det har historien visat många gånger. Det är lönsammare med bostadsbrist helt enkelt. För då kan man ta ut högre hyror.

 • gardebring

  New York har en reglerad hyresmarknad…

 • Anders_S

  Garedebring. Du har både rätt och fel. Det hyreshusbestånd som ägs av motsvarigheten till allmännnyttan och som byggdes för länge sen /196-talet och 1970-talet främst, men även på 1930-talet)) har en slags hyresreglering. Dvs hyran får överhuvudtaget inte höjas så länge det är samma kontraktsinnehvarae. Byts kontraktsinnehavaren så sätts ofta marknadshyra. Det är detta som än så länge räddar de fattiga i staden (även om många tvingats flytta till Newark, Jersey City etc)

  På privatägda lägenheter finns inget sådant. Där råder marknadshyra. Exemepelvis kostade en liten tvåa på Upper West Side över 20 000 kronor i månaden för så där 5-6 år sen.

  Borgerligheten i Sverige vill privatisera de allmännyttiga bostadsföretagen. Ihop med marknadshyror leder detta alltså till en mycket sämre situation än i New York.

 • gardebring

  Vad jag framförallt efterlyser är att det skall bli tillåtet att sätta marknadshyror. Och då på nybyggen eller när människor avflyttar.
  Almännyttan får gärna fortsätta med hyresreglering. Realiteten idag är att du måste köpa en lägenhet för att kunna bo i Stockholm. Där kan vi snacka om att låsa ute folk…

 • Anders_S

  Marknadshyror skulle evnetuellt göra att det byggs fler hyreslägenheter. Men väldigt dyra sådana. (Det gäller att få igen invetserade pengar snabbt)

  Konsekvensen blir att fattiga inte får några nya bostäder. Och ändå värre – segregationen ökar.

  Inget av de problemen uppstår om vi istället subventionerar byggande av hyresrätter. Vilket inte heller är problemfritt, har exemplvis lett till för många bostäder med höga kostnader som följd. Men det är ändå att föredra som jag ser det.

 • Pingback: Svensson » Blog Archive » Sansad ledare i SVD om flyktingfrågan()