Familjefrågan – förändringar är bra

En komplicerad fråga, speciellt om man som Jan Myrdal utgår från sin egen känsla och förnuft. Känslor och förnuft innehåller ju alltid vissa fördomar, historiska belastningar och annat som gör att man kan komma fel. Så själva utgångspunkten för hans resonemang är problematiskt. Däefter har karln ett snårigt resonemang som centreras kring barns rättigheter och barns bästa. Något som inte definieras i Jan Myrdals debattinlägg och som är ett mycket problematiskt sätt att fomulera sig. För vad är egentligen barns bästa. Hur ska det definieras? Problemen tornar här upp sig.

Man kan göra det enkelt för sig, om barn är lyckliga och blir lyckliga när de blivit vuxna, ja då har de vuxit upp i förhållande som bygger på barnens bästa. Men jag i så fall inte se något i verkligheten som skulle tala för att heterosexuella äktenskap av traditionell modell, med två vuxna och ett antal barn skulle vara bättre än andra modeller (månggifte, samboförhållanden mellan personer av olika kön, av samma kön eller nåt annat).

Myrdal argumenterar ju också legalistiskt, utifrån den svenska lagstiftningen som den ser ut idag. Men det kan ju faktiskt ändras genom politiska beslut om vi vill det. Därför tycker jag att en sån argumentation inte håller.

Inte heller anser jag att religion ska ha med äktenskap att göra. Därför var det bra att staten skildes från kyrkan. Utan äktenskapet ska vara en helt sekulär affär. Och det öppnar upp för nya lösningar som jag ser det. Jag misstänker att det kan vara ganska svårt att formulera en lagstiftning som kan handskas med alla olika typer av familjer inklusive arvsrätt (man skulle också kunna diskutera avskaffandet av denna som den ser ut idag, men den diskussionen tar jag inte här). För man kan ju tänka sig förhållanden/äktenskap mellan olika antal personer av varierande kön. Något jag är för, men samtidigt inser jag att det kan vara ett problem när man ska lagstifta om detta.

Läs mer: Familjen under senkapitalismen, Kommunismen och familjen

Intressant?
Borgarmedia: DN1, DN2, Dagen1, Dagen2, Dagen3
Bloggat: Peter Karlberg1, Peter Karlberg2, Ilona Sz Waldau, Lasses blogg
Andra bloggar om: , , , , , ,

Advertisements