Bloggande – en annan aspekt

Med anledning av artikeln i DN om bloggosfären läste jag Bloggen Bents inlägg och fick då idén att skriva detta andra inlägg i frågan. I mitt tidigare inlägg kritiserade jag likriktningen och elitismen i media och hur detta styr hur man ser på bloggar. Bloggen Bent har en annan vinkling. Att media dömer ut bloggar därför att de förväntar sig att de ska följa samma mönster som de vanliga tidningarna. Så kan man inte göra menar Bloggen Bent:

Bloggosfären är inte ett media enligt traditionell modell där en sänder och många mottager. Det har aldrig varit så, och det kommer aldrig att bli så, och det är nog ingen bloggare som ens önskar sig en sådan utveckling. Att Kent Asp förväntar sig det visar bara på den djupa oförståelsen för vad bloggar är.

Ändå är detta kriteriet för hur bloggar bedöms på nyhets- och politiska redaktioner runt om i landet. Bloggen beskrivs i termen av ett misslyckande därför att den inte ”lyckats” duplicera den rådande mediala modellen med ”en sändare – många mottagare”. Det vill säga, om en blogg inte når samma publik (och därmed samma inflytande) som DN.se så är den misslyckad.

För min del, som tillhör en liten vänstergrupp (visserligen stor i en del andra länder, som Frankrike), Socialistiska Partiet, innebär min blogg att vår åsiktsriktning fått ytterligare en kanal att nå ut. När jag har 6000 läsare på en vecka är det fler läsare än vad mitt partis veckotidning har för sin pappersupplaga. På detta sätt når jag ut med mina politiska uppfattnigar på ett mycket bra sätt. Jag når fler än vad jag skulle kunna gjort på något annat sätt. Jag vet också att många av mina läsare länkar sig vidare till mitt partis hemsida.

Min blogg kanske inte påverkar politiken i Sverige på kort sikt. Där är min existens på gatorna förmodligen viktigare, i alla fall när det gäller att påverka den svenska ordningsmaktens uppförande. Men både på lång och kort sikt når jag ut med åsikter som kanske inte skulle nått så många andra. På det sättet kan man säga att jag fördjupar den svenska demokratin och presenterar ett ganska okänt politiskt alternativ för många svenskar. Det är för mig stort och viktigt. Definitivt ingen flopp, Defintivit ingen flopp för det parti jag tillhör. Definitivt ingen flopp för min politiska åsiktsriktning.

Läs också: Opassande, Badlands Hyena, Erik Svensson, Louise P, stockholm sv, kommenterat.net, Martin Jönsson, SVD, MinaModerataKarameller, Isabella Lund
Intressant?
Andra bloggar om: , , , , ,

Advertisements