Legosoldater och privatarméer

Att det blir allt vanligare med att privatarméer/säkerhetsföretag för krig på uppdrag av olika regimer skapar en lång rad av legala problem i världen. Privata legostyrkor omfattas inte av de regler som gäller för krigförande nationer. Utan när de skjuter folk är det folkrättsligt och även på annat sätt inget annat än mord.

Inte nog med att det blir problem när privata företag tar över rena krigsoperationer. Det blir ännu större problem när man överlåter underättelseinhämtning, riskanalyser etc till privatföretag. Då blir det nämligen så absurt att det finns ett profitintresse i att överdriva faror och risker. För finns det inga risker, inga problem och faror, då minskar marknaden för säkerhetsföretagen.

Det som gjort det möjligt för säkerhetsföretagen att över allt mer och allt fler verksamheter från polis och militär är den nyliberala marknadsfundamentalismen.

Bloggat: Mr Brown, Jinge
Borgarmedia: DN1, SVD1, HD, SVD2, DN2
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Advertisements