En annan skandal – styckmordet på Catrine da Costa

I skuggan av Geijeraffären som ju återigen blivit stornyheter på grund av skadeståndsanspråk från två kvinnor har också ett annat skadeståndsanspråk börjat behandlas i Attunda tingsrätt.

Detta andra skadeståndsanspråk rör sig om ett av de mest uppmärksammade mordfallen och rättsfallen i modern svensk historia, styckmordet på Catrine da Costa på 1980-talet. Maria Avbrottsson på SVD tycker att hela fallet har en Kafka-artad prägel. Om inte Geijer-affären exploderat i våra nyllen igen hade nog detta istället dominerat nyheterna idag.

De två tidigare misstänkta och i allmänhetens och medias ögon dömda och skyldiga, obucenten och allmänläkaren har begärt skadestånd på 40 miljoner. Det mesta tyder väl idag på att de båda är totalt oskyldiga till både mordet och det som de ansetts skyldiga till. Så nåt skadestånd kanske de får. Men knappast 40 miljoner. Medan kvinnorna som kräver skadestånd i den 30 år gamla bordellhärvan förmodligen blir utan.

Att media även i styckmordsfallet spelade en smutsig roll är uppnebart för många. I media blev nämligen de två männen dömda väldigt snabbt. Och precis som i Geijer-affären är det svårtatt veta vad som är sant och vad som inte är det. Flera böcker har skrivits om Fallet Catrine da Costa, Hanna Olssons ”Catrine och rättvisan” från 1990 och Per Lindebergs ”Döden är en man” från 1999 samt Lars Borgnäs ”Sanningen är en sällsynt gäst” utgiven år 2003.

Läs mer om Catrine da Costa, Styckmordet av Catrine, Fallet Catrine da Costa – en rekapitulering, Vad jag vet om Catrine da Costa

Bloggat: Hanna Löfqvist,

Borgarmedia: SVD1, SVD2, SVD3, SVD4, SVD5, SVD6, DN1, DN2
Andra bloggar om: , , , , , , ,

PS. De två fallen har två saker gemensamt, om vi bortser från skadeståndsanspråken på staten. Det handlar om prostitution och så figurerar Leif GW Persson i bägge (på lite olika sätt) DS.

Advertisements