Alla religioner är minoriteter i Sverige

Paulina Neuding har idag skrivit en ledare i SVD om att leva som religiös minoritet i Sverige. I hennes fall handlar det om att vara jude, men ledaren handlar om problemet mer generellt och formuleras lite spetsigt av hennes ”som vi som inte firar jul”. Fast det exempel hon tar i artikeln, förutom judendomen är faktiskt en minoritetsgrupp som firar jul, assyrierna/syrianerna.

När jag läste ledaren insåg jag dock att alla religioner/kyrkor/församlingar är minoriteter i det svenska samhället. Det gäller de några 10 000-tal som tillhör de judiska församlingarna, de allt från några hundra till omkring 100 000 som tillhör olika evangelisk-lutherska eller andra typer av protestantiska frikyrkor. Eller de några 10 000-tal som tillhör de olika kyrkorna från Mellanöstern, som maroniter, nestorianer eller syrisk-ortodoxa. Även de omkring 100 000 människor som tillhör någon av den stora mängden olika muslimska samfund är en minoritet i Sverige, liksom de en bit över 100 000 katolikerna och de många 10 000-tal som tillhör olika grekisk-ortodoxa kyrkovarianter (serbiska, makedonska, ryska, grekiska osv)

Till och med svenska kyrkan är en minoritetsreligion. De flesta är kanske fortfaradne medlemmar, men det är bara cirka 40% av svenska folket som uppger att de är religiösa i den bemärkelsen att de deltar i nåt trossamfunds verksamhet eller uppger att de tror på gud. Ytterligare 20% uppger att de tror på nåt högre väsen av nåt slag. Detta utan att detta människor kallar sig troende kristna eller nåt liknande. 40% av svenskarna är alltså ateister eller agnostiker. Det är den enskilt största gruppen i Sverige. Och inte ens den gruppen är alltså majoritet.

Nu kan invändas mot mina siffror att den undersökning jag baserar mig på när det gäller procenttalen är gammal (från början av 90-talet och på ett tyskt universitet). Antalet medlemmar i olika trossamfund har jag dock tagit från nyare statistisk från bidragsgivande myndigheter och från organisationers egna hemsidor liksom från SCB. Men i stort tror jag det hela stämmer ändå.

Slutligen tror jag faktiskt att det är väldigt få människor i Sverige, av de som firar jul, som lägger nån slags religiös aspekt på julen, än mindre nån slags kristen aspekt.

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, SVD2, SVD3, DN1,
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Jenny Nilsson

  Att dra sådana slutsatser som du gör är helt felaktigt. 7 miljoner av Sveriges befolkning medlemmar av ett evangeliskt-lutherskt samfund (6,9 miljoner i Svenska kyrkan och resten i olika frikyrkor såsom Pingstkyrkan, Baptisterna m.fl.). Visst är det så att många medlemmar i Svenska kyrkan är passiva – de har inte aktivt gått med i kyrkan men har å andra sidan inte heller gjort något aktivt för att gå ut ur kyrkan. Att så stor andel av befolkningen frivilligt väljer att vara medlemmar i ett lutherst samfund kan knappast förklaras med lättja – ”man orkar inte gå ur kyrkan”. Du kanske tror att ”lättja” är den största orsaken till att ca 8 av 10 svenskar är med i ett lutherskt samfund?

  Om du någon gång umgås med svenskar som inte är ateistiska kommunister eller socialister (men det gör du kanske aldrig?) så kan du ju fråga folk vilken kategori de känner mest samröre med och be dem välja mellan kategorierna protestaner, katoliker, ortodoxa, ateister eller ”annan religion” respektive ”vet inte” så märker du lätt att de kategorier som får flest anhängare faktiskt är ”protestant” eller ”vet inte”. Få svenskar svarar ”ateist” (ungefär 5% i en undersökning som gjordes år 2002) och ännu färre invandrare i Sverige svarar ”ateist”.

  Folk bryr sig mer om kristna arvet och traditionen än vad du tror, men så blir det om man umgås med en snäv krets av människor 🙂 Läs i DN om att kyrkorna runt om i Sverige är fullsatta på julnattsmässan – trots att de stora kyrkorna kan rymma över 1000 personer fick folk stå av platsbrist. Det är helt vanliga svenssons som går i kyrkan och inga kyrktanter eller halleluja-skrikande fanatiker. Människor som tycker att julen i huvudsak är god mat, trevligt sällskap, gran och klappar men faktiskt också någonting annat – det kristna budskapet.

 • McCoy

  Den islamistiska minoriteten i Sverige är ett övergående problem. Med nuvarande och under Sahlin efter valet 2010 en kraftigt ökande invandringstakt kommer denna minoritet inom en inte alltför avlägsen framtid att inte bara utgöra den absoluta befolkningsmajoriteten utan även den religiösa.

  God Jul, så länge det varar.

 • Z

  Det skulle behövas att ungefär 8,7 miljoner muslimer antingen konverterar eller invandrar hit för att de skulle bli en majoritet av sveriges befolkning. Chansen att det händer är extremt liten, absolut om det skulle vara 8,7 miljoner troende muslimer. Hur hade du tänkt dig att detta skulle hända? Vart skulle de komma ifrån? Ett till land som västvärlden bombat sönder och samman kanske, orsakat krig i? Inte ens då är det ens tänkbart möjligt att något sådant skulle kunna hända.

  Inte för att jag tror att du lyssnar på logiska argument, men så är det. Dessutom vore det minst lika illa om sverige fick en majoritet av troende kristna på samma nivå. Se bara på USAs kristna höger, de är minst lika obehagliga som fundamentalister inom islam. Vanliga troende inom båda kyrkorna har jag aldrig haft problem med, inte heller har jag sett någonting eller hört någonting från mina muslimska vänner som tyder på att islam har någonting med kvinnofientlighet eller västfientlighet att göra. Jag tycker förvisso att alla religioner bör avskaffas, men ser inte varför en skulle vara värre än en annan. Katolska kyrkan har knappast varit ett vitt oskyldigt lamm genom historien.. jag vet, jag undervisar om det.

 • Z

  ( jag är nog bra korkad som försöker argumentera logiskt med sådana typer som skriver sånt som McCoy.. )

 • Jenny Nilsson: jag är helt säker på att det är så. Jag var en av dessa passiva svenskar som år efter år var med i kyrkan trots att jag aldrig utnyttjade dess tjänster som jag betalade för. Varför? Jag tror inte på kyrkan! Kyrkan tilltalar mig inte, och det kändes mest olustigt att vara med i den. MEn samtidigt var inte avgiften så stor att det gjorde ont och det kändes trots allt som ett litet meck att beställa den där blanketten, skicka in den och bla bla bla.

  Men till sist gjorde jag det! Och damn, det kändes skönt! Har blivit döpt och gift i kyrkan mot min vilja och tvingad att konfirmera mig under psykologisk och känslomässig utpressning. Jag är övertygad om att många fler kommer att följa mitt exempel och gå ur svenska kyrkan i framtiden.

 • Desdichado

  Jag kan ju avslöja att även inom den ”aktiva” delen av Svenska kyrkan är gudstron inte särskilt stark. Det handlar mest om pengar och makt. Religion är ju inget annat än ett opium för folket.

  Vad gäller frågan om Svenska kyrkan som minoritetsreligion är det lättare att titta på verksamhetsstatistiken på Svenska kyrkans hemsida. Den är aktuell. Där finns t ex kyrkornas besökarantal, som tydligt visar att det handlar om promille av befolkningen som intresserar sig för Svenska kyrkans verksamhet. Dessa siffror är för övrigt friserade. I dem inräknas för varje aktivitet präst och all annan deltagande personal, alla deltagande körmedlemmar, alla skolungdomar som tvingas ha sin skolavslutning i kyrkan med mera.

  Visst är det märkligt att en så marginell företeelse i samhället fortfarande får så oproportionerligt stort utrymme i media och maktens korridorer?

  Tack till Anders för granskningen.

 • nisse

  att vara kristen är fantastiskt, se er runt om i världen och läs bibeln så kommer ni börja inse att Gud finns, massor med mirakel, fynd, dokument, ja de finns mängder av fotspår som tyder på att bibeln är sann o verklig, slutsats så är detta inte en fantasireligon…

 • Pingback: Trottens Betraktelser » Reinfeldt fortsätter sjunka som en sten()

 • Pingback: Självklart inga skolavslutningar i kyrkan | Svensson()

 • Pingback: Aftonbladet publicerar islamofobisk smörja | Svensson()

 • Pingback: Bra med ny moské i Skärholmen och moskéinvigning i Göteborg | Svensson()