Ännu bättre för miljön – trängselskatter även i Göteborg

Ännu bättre för miljön än att höja trängselavgifterna i Stockholm är att införa trängselavgifter även i Malmö och Göteborg. Det skulle minska biltrafiken mer än höjda avgifetr i Stockholm. Dessutom ge pengar som kan underlätta en förvandling av Göteborgs antika kollektivtrafiksystem till nåt modernt.

Så inför trängselavgifter i Göteborg, förbättra kollektivtrafiken genom att bygga ut både spårvägen och järnvägen. Det skulle vara bra mycket bättre än avgiftshöjningar i Stockholm.

Utbyggnad av kollektivtrafiken är nödvändig om biltullar införs i större utsträckning. I alla fall om vi vill se det hela som en miljöåtgärd som har effekter på klimatförändringarna. För flyttas bara biltrafiken har vi visserligen vunnit bättre innerstadsmiljö men inte agerat mot klimathotet.

Borgarmedia: SVD
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Arthur

    Den bästa och opinionsmässigt mest genomförbara klimatåtgärden vore en massiv satsning på kommunal kärnvärme. Det skulle ge, beroende på om man räknar på svenskt eller europeiskt vis, mellan 5 och 15 procents minskning i Sveriges totala koldioxidutsläpp.

    Finns det någon annan möjlig åtgärd som ger mer?

  • Pingback: Vi kan halvera biltrafiken | Svensson()

  • Pingback: Inför trängselavgifter i fler städer | Svensson()