Kärnkraftsreaktorn skulle inte innebära nånting

Maria Abrahamsson far med osanning. Att satsa på upprustning av en kärnkraftsreaktor skulle inte minska koldioxidutsläppen ett dugg (eller i all fall extremt lite) i Sverige. Helt enkelt för att vi i Sverige bara i undantagsfall producerar el med hjälp av fossila bränslen.

Men hon har rätt vad det gäller idiotisk symbolpolitik. Det är en meningslös åtgärd att släcka ner hela Stockholm i nån timme. Betydligt bättre vore att stoppa utbyggnaden av motorvägar i Stockholmsområdet och istället satsa de pengarna på kollektivtrafik. Men det föreslår inte Abrahamsson. Den mest effektiva åtgärden föreslår hon inte, trots att hon själv visar att minskad bilism är det bästa. Man kan faktiskt fråga sig varför hon inte drar konsekvenserna av sitt eget resonemang.

Borgarmedia: SVD,

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Advertisements
 • Slak Nudl

  Men är verkligen Sverige självförsörjande på el? Vill minnas att det importeras en del vilket i många fall kommer från kolkraftverk.

  Det skulle också kunna innebära minskade koldioxidutsläpp om Sverige genom byggandet av nya kärnkraftverk kunde exportera el som ersatte el producerad med hjälp av fossila bränslen. I och för sig är kärnkraftsel säkerligen betydligt dyrare per kwh…

 • Anders_S

  Jag har inte skrivit att Sverige är självförsörjande. Den mesta importen är normalt från Norge (vattenrkraftsel), men i extrema lägen förekommer import från Danmark och Europa (oftast kolkraft). Utsläpp i Danmark påverkar dock inte de svenska utsläppen. Vilket (svenska utsläpp alltså) var vad Abrahamsson och jag skrev om.

  Det förändrar inte heller att en minskning av bilismen är det effektivaste.

 • Charlie

  Men samtidigt så handlas all (?) el i Norden på nordiska elbörsen Nordpool, så mer kärnkraft i Sverige borde betyda minde behov av kol- och oljekraft i Danmark och Tyskland. Det i sin tur torde betyda mindre utsläpp i de länderna, vilket i sin tur ger oss alla en bättre miljö, right?

 • Svirre

  Du är okunnig om hur elmarknaden fungerar, dvs billig svensk el blandas med dyr europeisk vilket gör att vi får högre elpriser än vad som varit nödvändigt. Dock är det ju så att total ökad elproduktion leder till att behov av ex kol minskar någon annanstans.
  Sverige står för 0,2 % av världens utsläpp, allt vi gör är eg bara symbolpolitik och utan egentlig betydelse för hur klimatet i världen ser ut. Fast du har ersatt religion med klimat och vill känna dig som världsförbättrare så då finns det ju en mening rent subjektivt för ditt agerande.

 • Självklart skulle mer svensk kärnkraft minska koldioxidutsläppen. Genom den överföringskapacitet som byggts ut mellan Norden och Polen/Tyskland/Ryssland så är vi alla delar av samma nät. Och den mesta strömmen i Europa produceras fortfarande med olja/kol/naturgas.
  Man kan ha mycket synpunkter på kärnkraften, framför allt riskerna för kärnvapenspridning, riskerna med slutförvaringen av det utbrända bränslet och miljökonsekvenserna av uranbrytningen, men det är ett ovedersägligt faktum att om vi bara fokuserar på klimatfrågan så är en utbyggd kärnkraft det bästa receptet, i Sverige och överallt.

 • Anders_S

  Lennart, Charlie med flera: Ja på den globala arenan. Men inte i Sverige. Svenska utsläpp (om vilka Maria Abrahamsson och jag skrev) kommer inte att minska på grund av det.

  För att minska de svenska utsläppen måste bilismen minskas. Eller de enskilda bilarna släppa ut mindre.

 • Petter

  Transporter i Sverige förbrukar ca 95TWh (exkl luft och sjöfart, ca 126TWh inkl det) energi, varav järnvägstrafiken i Sverige förbrukar ca 2-2.6TWh energi årligen, värt att tänka på. (6TWh nettoimport av EL för 2006 btw)

  Men förutom fordon så förbrukar också en del företag en hel del fossil energi, stålindustrin använder t ex mycket kol. Men transporternas energi är ju inte långt ifrån industrins. 1/4 av vår energianvändning är till inhemsk transport av olika slag. Där den största delen består av olja/bensin/diesel.