Vettigt av moderater om fildelning

Det är självklart att fildelning för icke-kommersiellt bruk måste avkriminaliseras som ett antal moderater skriver i Expressen.

För som Lars Henriksson skriver i sin artikel, Piraterna är inte boven, handlar det om en teknisk utveckling som inte kan lagstiftas bort.

Djupast handlar det om själva den tekniska utvecklingen. I den digitala tekniken finns en olöslig motsättning mellan kopieringsskydd och tillgänglighet. För att kunna använda informationen måste den avkodas och blir då möjlig att kopiera, vilket gjort kampen om den digitala informationen till en katt-och-råtta-lek. När fildelningsservern Napster stängdes utvecklades nya program som gör det möjligt för enskilda att direkt byta filer.

och

Copyrightindustrins motståndare är inte piratkopierande ungdomar utan själva teknikutvecklingen. Men att stoppa spridning av digital information går inte med mindre än att en elektronisk polisstat upprättas med oerhörda konsekvenser, inte bara för personlig integritet utan även för möjligheten att använda den digitala tekniken. Marx ord om egendomsförhållanden som kommit i motsättning med produktivkrafternas utveckling ekar onekligen.

Lars Henriskssons skriverier visar också på något som Brahneborg missat. Långt innan Piratpartiet fanns var Socialistiska Partiet för att fildelning för icke-kommersiellt bruk skulle vara lagligt.

Läs också:
Fildelning gör skivindustrin onödig
Robotar köper inga kylskåp
Det digitala upproret
Sveriges nya folksport

Bloggat: Kulturbloggen, Ilona Sz Waldau, Badlands

Borgarmedia: SVD1, SVD2, IDG, DN, HD
Andra bloggar om: , , , ,

Advertisements