Lögnaren Carl Bildt

Enligt Maj Wechselman är Carl Bildt direkt olämplig som svensk utrikesminister. Detta av flera orsaker. Som statsminister 1991-94 sabbade han Sveriges ekonomi rejält, som ny utrikesminister ljög han om aktieoptioner, som en av de som ingick i ubåtskommissionen i början 1980-talet drog han långtgående slutsater på bristfälligt material osv.

I det senare fallet pekade hans lögner ut Sovjet som ansvariga för ubåtskränkningar. Idag vet vi att det förmodligen var USA och NATO som var ansvariga för kränkningarna av svenska territorium:

1997 lade CIA fram bilden (A Cold War Conondrum) av vad som egentligen hade pågått under ”ubåtsepoken”. Av de amerikanska pappren, så som av den stora danska statliga undersökning av 21 avhemligade arkiv i Östeuropa, framgår att Reagan systematiskt lät flyg och ubåtar kränka de ryska territorialgränserna, Sovjet och hela östblocket var i panik och flera gångar utlöste Sovjets militärledning larm om ett närförestående västligt atomangrepp. (Det Danske Institut for Internationale Studier: Danmark i den kolde krig 2006)

Det är inte utan att man kan ge Wechselman rätt. Bildt framstår som en klart olämplig makthavare och utrikesminister. En belastning snarare än en tillgång för Sverige.

Bloggat: Björnbrum, Jinge,
Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Advertisements