Axén Olin bekräftar satsning på bilism

I en artikel i DN slår finansborgarrådet i Stockholm, Kristina Axén Olin, fast att den satsning på ökad bilism som utbyggnad av trafikleder innebär, är prioriterat. Det är det första hon nämner och det hon främst pratar om. Ombyggnaderna av kollektivtrafiken pratar hon främst om som ett problem för stockholmarna. Hon visar därmed tydligt hur hon och borgaralliansen i Stockholm prioriterar.

Det är inte direkt klimathotet och bättre möjligheter för vanligt folk som hon tycker är viktigt. Utan istället en satsning på ökad konsumtion för de som har det bättre. Ökad konsumtion i form av mer bilkörande. Något som definitivt är ett större problem för klimatet än folks kaffedrickande som propagandatidningen DN fokuserar på i den frågan.

Borgarmedia: DN1, DN2
Andra bloggar om: , , , , , , ,

Advertisements
 • Beträffande bilåkande så låter det ibland som om alla nöjesåker. Saken är den att allt man ska till ligger på olika ställen. Dagis på ett, Lekis på ett annat, Skolan på ett tredje och Jobbet på ett fjärde.

  Det är verkligheten när man bor i Stockholm med omnejd. Bilen behövs då i synnerhet för barnfamiljer. Det är bara en romantisk syn att det är promenadavstånd eller finns bussmöjligheter till alla ställen man ska till.

 • Anders_S

  Mary: Det är väl klart att folk inte åker i onödan. Men man tar ibland bilen då andra alternativ är för dåliga. Sånt kan rådas bot på, inte genom utbyggnad av trafikleder, utan genom utbyggnad av kollektivtrafik.

 • Janne

  Pga peak oil kommer massbilismen ha minskat så markant inom 10 år att nya trafikleder knappast behövs.
  Detta förbises oftast av folk både på vänsterkanten som målar upp skräckscenarier med ett igenkorkat Stockholm med tre gånger så mycket bilar som idag såväl som av folk på högerkanten som vill bygga ut befintliga vägar.
  Därför bör trafiksatsningar ske i form av både produktion av nya lokalt producerade bränslen (biogas) och bättre kollektivtrafik på samma gång.

 • Fattar inte varför alla tror att bilismen skall minska. Bilarna skall förändras, och dom gör det också. Bilar med miljövänligare teknik som belastar miljön i allt mindre grad kommer allt mer. Men än så länge och långt in i framtiden kommer dessa att rulla på 4 hjul, oavsett om dom går på el eller vätgas. 4 hjul innebär att du behöver vägar.

  Flygande bilar som finns tillgängliga för allmänheten kommer att under lång tid enbart vara Science Fiction.

  Snacket om Peak oil, vilket är ett scenario som tvingar oss att använda andra tekniker än olja som drivmedel, är delvis sant. Men det finns även oljeskiffer och oljesand. Detta kombinerat med att det går att utvinna olja ur kol gör att det finns tillgång till fossilbaserat bränsle i hundratals år till. Men det blir dyrt och smutsigt att ta fram, så det är inget alternativ.

  Men oavsett, bilarna kommer att rulla på 4 hjul lång tid framöver.

  Däremot håller jag med att en fortsatt byggnad av kollektivtrafiken är nödvändig pga storstadsregionerna blir allt större och tätare. Kollektivtrafiken i dessa områden blir ett alternativ och ett komplement till bilen i allt större utsträckning.

 • Janne

  Alfaman: Jag skulle nog vilja säga att de flesta tvärtom tror att bilismen kommer att öka.
  Peak oil är tyvärr inte ”delvis” sant utan en geologisk omöjlighet att bortse ifrån. De okonventionella oljorna kan inte heller i volym ersätta bortfallet när väl oljeutvinningen nått sin nedgång. Olja från kol är inte möjligt i större skala då även kolet är begränsat.
  Självklart kommer alternativ, både rena och skitiga, att spela en roll när väl peaken är ett faktum men att detta skulle kunna pågå i hundratals år och helt och hållet ersätta dagens oljekonsumtion är inte möjligt.
  Räknar man samman kol, naturgas och oljefyndigheter är nog människans fossilsamhälle tidsbegränsat till c:a 40 år framåt i tiden. Oljan är dock mest akut.

  Personligen tror jag inte vätgas är en realitet under den tiden men det vore ju naturligtvis trevligt om jag har fel. Den som lever får se..

 • Bilismen kommer knappast att försvinna, däremot lär drivmedlen ersättas, mer direktverkande små elbilar för pendling t.ex.
  Men även trängseln och utspridandet av staden på stor yta, alltså sprawl, är problem.
  Man borde satsa avsevärt mer på kollektivtrafikutbyggnad, både spårvagn (bygg ut tvärbanan och dra in tvärbanan till ytterstaden och knyt ihop med en innerstadsspårväg), bygg ut tunnelbanan, kanske en satsning på högbana för att ytterligare ge fördel till kollektivtrafiken osv. Som så många andra redan påpekat, du kan inte lösa trängselproblem genom att bygga mer bilvägar…

 • Det som är så sorgligt i diskussionen är ju också att utbyggnaden av kollektivtrafiken i sammanhanget inte är så mycket pengar. Förbifart Stockholm, en motorväg, beräknas kosta 50 miljarder läste jag, medan citybanan ”bara” kommer att kosta 20. Man lär få en hel del spårvagn och tunnelbana för 50 miljarder…

 • Anders_S

  Jag är övertygad om att bilism kommer att finnas kvar. I glesbygd så är det, det enda alternativ som fungerar och som är ekonomiskt för samhället. Nya drivmedel kommer säkert så småningom.

  I storstäderna däremot, så bör bilismen minskas. Av flera skäl. Klimathotet, den är utrymemskrävande i förhållande till kollektivtrafik, osocial, förstör gaturummet, dålig för den lokal miljön osv. Dessutom är kollektivtrafik välfungerande i stora städer. Bara städerna är tillräckligt tätt byggda (det är ett av de problem som finns med Göteborg)

 • Janne: Det jag menade var argumentet mot fler trafikleder pga minskad bilism, som minskade pga minskad oljetillgång. Bilar kan ju drivas av annat än olja.
  Det jag däremot funderar mer på är nu Kinas pågående forskning kring just möjligheterna att effektivisera oljeutvinning ur kol. Det har ju gjorts tidigare bla under 2:a världskriget. Enligt artikel på SVT Rapport idag så satsar dom visst stora pengar på det. Och frågan är, kommer dom fortsätta satsa på den vägen oavsett minskning av oljeförbrukningen i bla väst. Skulle så var fallet så har dom fortsatt tillgång till olja en lång tid. Har för mig att Kina har bla dom största kolreserverna i världen.

 • Janne: Det jag menade var argumentet mot fler trafikleder pga minskad bilism…..jag menade naturligtvis mindre trafikleder 🙂

 • Satsningen på bilismen är inte det enda man kan kritisera Kristina Axén Ohlin för. Hon viftar även bort kritiken mot omvandligen av allmännyttan till bostadsrätter på ett nonchalant sätt, något som jag skriver om här:

  http://demofon.com/2008/01/07/axen-ohlin-bor-ta-kritik-mot-utforsaljning-av-allmannyttan-pa-allvar/

 • Pingback: Vi kan halvera biltrafiken | Svensson()