Flyktingar måste ha rätt till sjukvård

Alla människor måste ha rätt till sjukvård. Alla människor som lever i Sverige måste ha rätt till sjukvård i Sverige. Alla asylsökande och alla som uppehåller sig illegalt i Sverige ska oavsett deras legitima status kunna få den sjukvård de behöver. I annat fall följer inte Sverige FN:s direktiv om rätten till hälsa som jag ser det. I en del landsting får man vård, i andra inte. I Göteborg finns det sjukvårdspersonal som arbetar ideellt i Rosengrenska stiftelsen med att ge asylsökande och gömda sjuk- och tandvård. På andra orter finns andra liknande organisationer. Men det bästa vore ju om den vanliga vården kunde sköta detta.

Såväl FN som Läkare utan Gränser har fler gånger kritiserat Sverige för hanteringen av sjuka flyktingar. I regeringen är det olika besked från olika ministrar. Socialminister Göran Hägglund håller med Socialstyrelsen att det behöver utredas hur man ska kunna lösa sjukvården för flyktingar.

Debatten har främst fokuserat på de gömda flyktingarnas situation. Men Socialstyrelsen vill gå längre och föreslår att regeringen utreder hur alla vuxna asylsökande och papperslösa ska kunna erbjudas hälso- och sjukvård och tandvård på samma villkor som personer bosatta i Sverige.

Verket hänvisar bland annat till FN:s rapportör Paul Hunt som kritiserat Sverige för att ha en diskriminerande lagstiftning och praxis som inte överensstämmer med folkrätten. Han framhöll att gömda flyktingar och andra papperslösa tillhör de mest utsatta grupperna i samhället.

Socialminister Göran Hägglund (kd) delar Socialstyrelsens synpunkter. Men han kan inte utlova att någon utredning tillsätts ens under våren.

– Det finns ingen gemensam regeringssyn idag. Min egen åsikt är att människor, både asylsökande och gömda, som befinner sig i vårt land har rätt till sjukvård fullt ut som andra boende.

Moderata migrationsministern är dock av en annan uppfattning. Han tycker Sverige uppfyller FN:s regler och att folk får skylla sig själva för att de inte återvänder till krigsdrabbade länder (för det är ju därifrån de flyr) eller till förföljelse i hemlandet.

Bloggat: Alltid Rött
Borgarmedia: SVD1, SVD2, AB
Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Advertisements