Positiv förtätning

I både Göteborg och Stockholm ser det ut som det nu finns en del positiva förslag kring bostadsbyggande som kommer att leda till en förtätning av stadsrummet. Vilket är bra på många sätt. På den sociala nivån fungerar traditionell kvartersbebyggelse av den typ vi har i de flesta stadskärnor bättre än den typ av bebyggelse som finns i miljonprogrammets förorter.

Förtätning har också flera miljömässiga fördelar. Direkt, genom att uppvärmningskostander per kvadratmeter bostads/kontorsyta blir lägre. Indirekt genom att tättbebodda städer bäddar för en bra kollektivtrafik.

Som jag ser det finns emellertid inget unikt värde i att bygga just skyskrapor. Inget värde i sig själv alltså. Å andra sidan spelar det mig heller ingen principiell roll. Inte heller är det viktigt om husen ”sticker ut” lelr om de är mer anonyma.

Några frågetecken finns det kring de skyskrapor som moderaten Mikael Söderlund nämner i sin artikel. För mig verkar det inte som om de bidrar till en konstruktion av en mer traditionell stad. Utan att de blir solitärer som inte ingår i kvartersmönster. Då blir den enda vinsten att kollektivtrafiken kan bli bättre, lönsamare och effektivare. Det verkar lite futtigt tycker jag. Varför inte se till att göra mer vinster när man ändå förtätar staden?

I Göteborg ser det ut som om saneringen av det ökända Kvillebäcken kommer att innebära en integration av affärer och bostäder. Det kommer att bli en kvartersstad vad det verkar. Det angränsande köpcentrat Backaplan kommer förmodligen att förvandlas från jättelika öde parkeringsytor till en mer kvartersliknande bebyggelse också. Med affärer, småindustrier och bostäder. Denna utveckling på centrala Hisingen är mycket positiv som jag ser det. Måtte den också kombineras med en utbyggnad av spårväg till Backa och Lindholmen/Eriksberg.

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, SVD2, SVD3, SVD4, SVD5, SVD6, SVD7, GP1,
Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Detta är något inte bara jag skriver under på utan också hela miljörörelsen i Stockholm som redan i sitt gemensamma remissvar på Stockholms regionplan 1985 konstaterade att förtätning var oerhört mycket bättre än den utglesning som motorvägar automatiskt för med sig.

    Nu senast har t.ex. Naturskyddsföreningen i Stockholm föreslagit att man bygger en tät stadsdel på Bromma flygplats, http://www.stockholm.snf.se/efterflyget.htm. Och Alternativ Stad har föreslagit att man bygger täta kvarter på det som idag är motorvägar och bullerzoner och låter trafiken gå kvar på vad som inte är mer än avenyer i dess mitt, http://www.alternativstad.nu/Dokument/alternativ-till-cederschiold.html.

    Vad som är uppseendeväckande är att en liberal som Söderlund lägger sig i såna detaljer som hur många våningar ett hus ska ha. Borde inte det vara marknadens sak? Kan det vara politikers aldrig svikande strävan att skapa monument över sig själva som ligger bakom?

  • Sorry, punkten som avslutar länknamnen i min post ska inte vara understrukna. Vill du titta på länkarna ska du sudda bort denna punkt i adressfältet.

  • Pingback: Ingen bil alls är svaret | Svensson()