Palme och CIA

DN avslöjar idag att CIA ville värva Olof Palme till agent år 1950. Nu är ju detta inget egentligt avslöjande. Det har varit känt för alla som varit intressserade sen länge (dvs folk inom den svenska vänstern). Men artikeln i DN är intressant ändå. Det framgår att Palme vid mötet med en amerikansk agent överlämnade ett antal namn på ”opålitliga personer” till CIA. Detta är en nyhet som inte varit känd förut. Samtliga namn Palme nämnde var personer som då var medlemmar i Clarté. I övrigt verkar det, som jag ser det, faktiskt att Palme under en period faktiskt lämnade regelbundna rppaoretr till CIA om svenska vänstermänniskor. Då handlar det ju inte längre om försök till värvning. Utan han har värvats och för en period levererat uppgifter till CIA.

Min partikamrat Kjell Östberg uttalar sig i DN:

Kjell Östberg är professor i samtidshistoria vid Södertörns universitet och kommer om en månad ut med första delen i en biografi över Olof Palme. Han har oberoende av DN tagit del av dokumenten till och från den amerikanska ambassaden om Palme och tycker att det är intressant att Palme bara nämner tre av namnen.

– Jag har inget svar på varför, men en teori är att han inte var bekväm med situationen, säger han.

– Att Olof Palme lämnade namn på svenskar till den amerikanska ambassaden måste ses mot bakgrund av tidsandan under kalla kriget, det sågs nog som en del i renhållningen mot kommunister. Det var under samma tid som socialdemokraterna byggde upp det register som senare blev IB. Det skapades också som en del i att tillfredsställa amerikanska intressen, säger Kjell Östberg.

De svenskar som registrerades av USA kunde få problem med att få visum till landet. Men registreringarna hade kunnat leda till betydligt allvarligare konsekvenser.

– I ett skärpt politiskt läge som en krigssituation skulle det kunna få stora konsekvenser. Under andra världskriget internerades ju svenska kommunister, säger Östberg.

Vad som inte nämns i artikeln är att Palme innan han blev anställd hos Tage Erlander tjänstgjorde för den svenska militära underrättelsetjänsten vid Försvarsstaben, Fst/U. Något som framgår av Säkerhetstjänstkommissionens utredning. Senare fungerade också Palme som kontaktman i SSU för IB-agenten Birger Elmér. En man Palme lärt känna under deras gemensamma anställningstid på den militära underrättelsetjänsten:

År 1951 gjorde Palme en repövning under 48 dagar på försvarsstaben
där han sammanställde en trebetygsuppsats i statskunskap
om kommunismen i västeuropa. Uppsatsen var inte offentlig eftersom
den delvis byggde på hemligt material.(6) Lennart Hagman, som
1949 inledde tjänstgöring vid Fst/U anges ha varit den som förmedlade
kontakten mellan Palme och försvarsstaben. Det ska också
ha varit Hagman som såg till att Birger Elmér rekryterades till
Fst/U.(7) I alla händelser framgår av ett handbrev som chefen för
Fst/U Gunnar Smedmark i juni 1953 sände till försvarsstabschefen
Rickard Åkerman. Smedmark skriver där att “Hagman för mig
rekommenderat både Elmér och Palme….”.(8) Elmér har själv i en
intervju uppgivit att han under sina första år vid Fst/U 1951–1953
fick rapporter från Palme efter dennes resor i öststaterna.(9) Den 24
juli 1953 förordnades Palme som 1:e byråsekreterare vid Fst/U:s
militärpolitiska detalj. Han tillträdde den 18 september 1953. Vid
denna tidpunkt anmälde sig Palme som medlem i det socialdemokratiska
partiet. Hösten 1953 ombads Palme att komma och arbeta
för Tage Erlander trots att Erlander på våren 1953 redan rekryterat
en sekreterare, Bo Särlvik.(10) Bara två dagar efter att han påbörjat sitt
arbete vid försvarsstaben sammanträffade Palme med Tage Erlander
ute på Harpsund.

Säkerhetstjänstkommissionens rapporter:
IB1
IB2
IB3
Övervakningen av vänstern 1
Övervakningen av vänstern2
Palestinarörelsen
Sjukhusaffären

Intressant?
Bloggat: Jinge
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • John Simon Ritchie

  Det är väl självklart att man övervakade antidemokrater, både nationalsocialister och kommunister, för att försvara det samhälle båda grupperna vill förstöra.

 • Pingback: SelahBlogg()

 • Historieintresserad

  Inte särskilt förvånande att amerikanerna de här åren försökte knyta till sig anti-kommunistiska svenskar. palme var på den här tiden inte socialdemokrat, men även talangfalla unga socialdemokrater närmade man sig de här åren… det var lika naturligt som att tyskarna under 30-talet och krigsåren närmade sig unga svenska nazister, liksom att ryssarna å sin sida närmade sig unga talangfulla kommunister. hur skulle det kunna vara på annat sätt, som världen de här åren såg ut? Synd att Palme aldrig fick tillfälle att skriva några memoarer och själv kunde beskriva sin vandring från den östermalmska högborgerligheten ( där modern, luftsskyddschefen, stickade vantor för tyska soldater*) till den den demokratiska USA-kritiska vänstern… Palme gick alltså åt rätt håll i takt med att hans perspektiv på världen djupnade. Det ska han ha eloge för. * Källa: Trots Allt 1939-40.

 • Pingback: Palmebiografi i två delar | Svensson()

 • Pingback: Hur mycket samröre har Anna Ardin med USA:s säkerhetstjänster? | Svensson()

 • Pingback: Olof Palme - CIA-agenten | Svensson()

 • Pingback: Olof Palme - arbetarrörelse och överklass | Svensson()