Kan kärnkraften rädda världen?

Förmodligen inte. Det är förmodligen inte så att kärnkraften kan bli en räddande ängel när det gäller växthuseffekten och hotet mot klimatet. Lika lite som en bensinskattehöjning, kring vilket jag har argumenterat tidigare.

Kring kärnkraften argumnterar Eva Moberg slagkraftigt och intressant i Aftonbladet. Hon visar bl.a. på att kärnkraft också är en koldioxidbov:

(1) Kärnkraften avger inte koldioxid under själva driften. Däremot slukar hela processen – uranbrytning, anrikning, transporter, bränsletillverkning, byggande och rivning av reaktorer, avfallshantering – ofantliga mängder fossila bränslen.

(2) Koldioxiden som sådan är inte det största hotet. Det är den uppvärmning av biosfären den åstadkommer. Och här bidrar kärnkraften även under drift. Dess verkningsgrad är nämligen bara 30–35 procent, alltså sämre än ett kolkraftverks. Det mesta blir med andra ord spillvärme. För Sveriges del handlar det om över 150 miljarder kilowattimmar från kärnkraften per år som bidrar till jordens uppvärmning.

Kärnavfall och reaktorhärdar måste oavbrutet kylas och verken ligger därför oftast vid vatten. De tar in kallt vatten och släpper sedan ut hett vatten i hav och floder. Det pågår en oavbruten upphettning av kopiösa mängder kallt vatten.

(3) Kärnkraften blir själv den mest långsiktiga faran i och med de klimatförändringar som vi vet kommer i vilket fall som helst. De naturkatastrofer som det ännu olösta slutförvaret måste kunna tåla i en halv miljon år – drastisk höjning av havsnivån, extrem torka, översvämningar, jordskalv och jordskred – kommer nu ganska snart. Hur säkerheten ska kunna upprätthållas i vår turbulenta framtid är mer gåtfullt än någonsin.

Alltså, kärnkraften bidrar även den kraftigt till växthuseffekten på flera sätt. Utöver de andra miljöproblem den medför. Dessutom tillkommer de säkerhetsmässiga problem som förljer av en ökad hantering av radioaktivt material.

Upphettning av haven som nämns i Eva Mobergs artikel kan tyckas vara ett harmlöst problem, men det är det kanske inte. En del anser att det är ett betydligt större problem än vad experterna hittills påstått eller accepterat.

Läs också: Rörelsen som ströps, Kärnkraftsbumerangen

Borgarmedia: SVD, AB
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

8 Replies to “Kan kärnkraften rädda världen?”

 1. Jag är inte nån anhängare av kärnkraft, men punkten (2) är fullständigt irrelevant i sammanhanget…

  Tyckte den såg skum ut, så jag räknade på den:
  kWh för att värma en liter en grad =0,0011666667 (4,2 kJoule)

  kWh från kärnkraft 150 000 000 000

  Antal liter som kärnkraften kan värma en grad= 175 000 005

  Världshaven=1,35 miljarder kubikkilometer=1 350 000 000 000 000 000 liter
  Uppvärmning/år av haven= 0,000000000129629633333 grader C
  Antal år för att värma haven 1 grad = 7 714 285

  Östersjöns volym 21 000 km3 skulle ta 120 000 år att värma en grad.

  Man kan vara mot kärnkraften av ett antal verkliga och relevanta skäl, vilket jag är, men att den värmer haven är bara löjligt..

 2. Moberg är verkligen praktexemplet på någon som förvränger sanningen totalt för att få den att passa med sin egen syn på saker och ting.

  1. Kärnkraftens livscykel har ungefär lika små utsläpp som vindkraft och vattenkraft. Något Moberg givetvis inte vill känna till. Det finns gott om livscykelanalyser som verifierar detta. Har sammanfattat ett axplock här
  http://gronarealisten.blogg.se/1180646465_krnkraft_och_koldioxi.html

  2. Känns långsökt, det är bara titta på storleksordningarna involverade. Här talar vi verkligen om att pissa i havet. Världens totala energiproduktion har genom sin direkta värmeeffekt noll påverkan på globala temperature. Jämfört tex totala solenergin som värmer vår jord med totala mänskliga energiproduktionen. Det är märkligt att Torssell ”publicerar” sina rön i aftonbladet och inte i tex Nature, Science eller annan respektabel forskningsjournal. Förmodligen för att han inte är forskare… Jag kunde inte låta bli att räkna lite snabbt på storleksordningarna involverat.
  http://gronarealisten.blogg.se/1201906158_vrmer_krnkraften_upp_.html

  3. Man har till och med studerat hur avfallsförvaringen kommer hantera en istid. Men den enklaste anledningen till att avfallsförvaringen är säker är helt enkelt för att majoriteten av avfallet är i princip olösligt. Även om alla behållare går sönder och samman så blir det inget katastrofalt läckage. Läs tex om hur aktinider spridits från den naturliga kärnreaktorn i Oklo under de hundratals miljoner år sen den slogs av.

 3. Det är otroligt att så okunniga människor ges utrymme i aftonbladet utan att någon kunnig får presentera bristerna i deras argument. Men det säger väl mest om aftonbladets nivå. Dock är det onödigt att haka på de missvisande artiklarna genom att skriva okritiska blogginlägg.

 4. Vill kommentera med ett par rader. Tyvärr är det så att det värmespill människan åstadkommer inte är medtaget i klimatmodellerna vilket är en stor miss av metreologerna som driver koldioxidaspekten. I AB gjorde jag försiktiga beräkningar. Det verkliga värmespillet är betydligt högre än det jag nämnde i artikeln. Oskarshamnsverket släpper ut 100 m3 vatten per sekund, uppvärmt 10 grader. Det lär finnas 18 kärnkraftsaggreagat som gränsar till Östersjöområdet. Jag räknade samman Östersjön och Nordsjön. Men anta att 20 miljarder m3 vatten släpps ut i Östersjön per år, uppvärmt 10 grader. (sjöfart, industrier, kärnkraft) På 100 år blir Östersjön då uppvärmt 1 grad. Siffran 120 000 år som någon bloggare skriver är felaktig. Men läs min artikel noggrannt. Jag har också beskrivit det försumbara i den uppvärmning som sker, men om man tar med basfakta från oceanografin i beräkningarna (vattenströmmar) så blir resultatet att vattenströmmar och vindar går mot norr och hjälper till att smälta Norra Ishavets isar. Jag har inte alls inriktat mig enbart på kärnkraft. Jag nämner fler faktorer: vattenånga från kondenskraftverk, vattenångans kondensering och kärnkraft, sjöfart och processindustrier. Ingen har räknat på detta tidigare, med argumentet att det är försumbart. Vetenskapsrådet vägrar dessutom att bevilja forskningsanslag inom området, vilket för mig är obegripligt. Forskare som inte vill forska är inga riktiga forskare. Dessutom så släpper vi även ut värme direkt i atmosfären och inte enbart i haven. Städerna är exempelvis 2-4 grader varmare än det omgivande landskapet. All värme människan släpper ut bör adderas. Noterade att jag anklagades för att vara obildad. Det var nog inte en sådan debatt jag åsyftade med min artikel. Såg nyligen Al Gores film och häpnade. Det som forskarvärlden (IPCC) har gjort är att de har konstaterat ett samband mellan den globala uppvärmningen och en ökad koldioxidhalt i atmosfären. Man suckar av uppgivenhet. Ett samband är ofullständigt som vetenskapligt bevis. Det främsta resultat när man bränner olja och kol och eldar på med kärnkraft är att man skapar värme. Det går att mäta. Vad skojigt med en debatt som några bloggare föreslår. Gärna.
  Vänligen
  Stefan Torssell

 5. Det sorgligaste med kärnkraft som ersättning för oljan är förstås att den inte räcker så långt.

  Med nuvarande utvinning beräknas ”peak uranium” inträffa ungefär 2060 enligt Energywatch (http://www.energywatchgroup.org/fileadmin/global/pdf/EWG_Uraniumreport_12-2006.pdf)

  Men om uranet ska ersätta oljan måste utvinningen 40-dubblas.
  Det innebär att ”peak uranium” inträffar om ett par år… Och så står vi där med en massa sysslolösa kärnkraftverk och kärnavfall utan nytta.

 6. Stefan jag skulle uppskatta ifall du kikar in på min blogg igen
  http://gronarealisten.blogg.se/1201906158_vrmer_krnkraften_upp_.html
  och svara på en kommentar jag gav till din kommentar för det finns ännu några tveksamheter i din teori som jag inte får att gå ihop.

  Jan den där artikeln är väldigt märkligt då den så vitt jag kan se rakt upp och ner ignorerar de 20 miljoner ton uran som finns i fosfater och som man redan har erfarenhet av att utvinna. Den ignorerar även IAEA’s projektion att de höghaltiga urantillgångarna kommer 3-4 dubblas under denna prospekteringsvågen.

  Det faktum att lägre halter kräver mer energi är föga betydelsefullt då uranbrytningens energiåtgång inte ens är en % av energin man sen utvinner ur uranet.

  Inte heller nämns ett enda ord om generation 4 reaktorer som beräknas börjas tas i drift om 20 år, i och med att de dels kan drivas på avfallen vi redan har och endast behöver 1/50 av den uranmängd som dagens reaktorer använder så eliminerar de hela problemet med uranprodukion. Med så hög effektivitet så blir till och med uranutvinning ur havet ekonomisk med metoder redan demonstrerat i japan, då handlar problemet enbart om att producera nog av det adsorberingsämne som används för utvinningen ur havet.

 7. Kommentar till punkt 2:
  Sveriges totala produktion av elenergi är ca 150 TWh (150 miljarder kWh) per år. Den energin räcker till att höja atmosfärens temperatur med ca 0,00010 C, eller havens temperatur (räknat på 70% av jordytan och medeldjup på 2 km) med ca 0,0000001813 C, eller sammantaget för atmosfär och hav med ca 0,0000001810 C.
  Den sammanlagda installerade mänskliga effekten uppgår till ca 600 miljoner kW (6 miljarder människor, som var och en producerar ca 100 W). Den energin motsvarar 35 ggr den svenska produktionen av elektrisk energi och skulle höja temperaturen i luft och hav med motsvarande ca 0,0000063 C.
  Det är verkligen så, att det värmebidrag, som svensk eller för den delen jordens totala elproduktion, inkl alla ej medräknade förluster, är försumbart i de stora sammanhangen. Solinstrålningen är energimässigt helt avgörande.

Kommentarer inaktiverade.