Det är klart vi ska folkomrösta

Såväl om EU:s nya grundlagsförslag som om eventuella ändringar av den svenska grundlagen. Av de förändringar av denna svenska grundlagen som Henrik Brors nämner kan vara aktuella tycker jag att en lägre spärr till riksdagen är något bra. Det öppnar upp för ett mer dynamiskt partiliv i Sverige.

Att ha en författningsdomstol är också något som inte skulle vara så dumt. Då kanske vi hade fått se en annan utveckling efter Göteborg 2001. Detta eftersom jag menar att både politiker och polisen bröt mot den svenska grundlagen i samband med händelserna i Göteborg 2001. Det hade varit bra att kunna få sådana saker prövade i en specialdomstol.

Däremot är jag mot idén om att minoritetsregeringar ska förbjudas. För det skulle kunna öppna upp för en italiensk situation, med ständiga regeringskriser och ombildningar samt samt mer smutsig politisk kohandel.

Förhoppningsvis kommerdet svenska folket att få folkomrösta om det förslag på ny grundlag som Grundlagsutredningen så småningom kommer att lägga fram. Inte heller är det ännu för sent att låta oss folkomrösta om EU:s grundlag.

Intressant?
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Advertisements