Beslagen ökar – bruket minskar

Tullen uppger att antalet beslag av narkotika som kommer via posten ökat rejält de senaste åren i Sverige. Från 837 beslag år 2004 till 2332 beslag år 2007. Hur det är med andra beslag är inte helt klart. De kanske i själva verket minskar och därmed så är det väl inte så mycket at uppröras över, eller? Alla undersökningar av narkotikabruk och narkotikabrott visar nämligen att användningen av narkotika går ner. Något som också nämns i artikeln i SVD:

På CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning som har till uppgift att sprida information om alkohol och droger gör man regelbundet undersökningar om ungdomars attityder till droger. De senaste mätningarna bland niondeklassare och gymnasieungdomar visar att unga både dricker mindre och använder mindre narkotika än på nittiotalet.

Vad gäller narkotikabrotten så finns en viss ökning av antalet anmälda brott under senare år. Men det är förändringar i lagstiftningen som lett till detta. Betydligt fler brott än tidigare är idag klassade som narkotikabrott. Som jag skrivit i en tidigare artikel:

Ökningen som finns beror ju huvudsakligen på att lagstiftningen ändrats. Sådant som tidigare var lagligt, innehav för eget bruk är ju numera brottsligt. Lite längre ner i artikeln konstateras också att de “ringa brotten” dvs eget bruk av narkotika (till övervägande delen hasch) är det som föklarar hela ökningen.

Eget bruk blev brottsligt 1988 och kom med i statisitken över anmälda narkotikabrott hos BRÅ 1998:

1975 22018
1980 61997
1985 37562
1990 28015
1995 29125
2000 33193 (varav eget bruk 13944)
2005 60052 (varav eget bruk 26645)

För mig verkar det som artikeln i SVD är ytterligare en artikel i den speciella mediegenren ”Skräm folk för internet”. Handlar det inte om att knark och porr invaderar landet via internet så snor folk ditt facebook-lösenord. Lite tröttsamt är det.


Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

Advertisements