Svenska arbetsplatser allt farligare

Den nedmontering av arbetsmiljö- och arbetarskyddsarbetet som den borgerliga regeringen och dess ansvarige minister Sven-Otto Littorin inlett har snabbt fått konsekvenser. LO kritiserar därför regeringen hårt i en debattartikel i Aftonbladet:

Arbetsmiljöarbetet för LO-förbundens medlemmar har försämrats och många löntagares arbetsmiljö är inte acceptabel. Det handlar om allt från förslitnings- och belastningsskador som kan orsaka ett livslångt lidande, särskilt ser vi det i kvinnodominerade yrken.

Nu är det väl inte bara den borgerliga regeringens nedskärningar som lett till en sämre arbetsmiljö och fler arbetsplatsolyckor. Det ökande användandet av inhyrd personal med sämre utbildning på arbetsmiljöområdet och sämre anställningsvillkor har definitivt gjort sitt till för att öka arbetsmiljöproblemen. Liksom en del bolags alltför överdrivna intresse av att maximera profiten på kort sikt.

Bloggat: Kaj Raving, Alliansfritt Sverige
Läs mer: LO-tidningen,
Borgarmedia: AB1, AB2, AB3, AB4, AB5, DN1, DN2,
Andra bloggar om: , , , , , , ,

Advertisements
 • Jag sammanställde en liten tabell över myndighetens insatser under 2007:

  Arbetsmiljöverkets statistik för 2007

  Aktivitet Differens från 2006
  I procent

  Inspektioner -3682 -11%

  Arbetsplatsbesök -2045 -9%

  Inspektionsmeddelanden -690 -5%

  Krav -7128 -12%

  Förelägganden och förbud
  -104 -12%

  Vite -112 -15%

  Polisanmälningar
  +15 +7%

 • ja, nu verkar inte html-koden funka som den ska. typiskt.

 • Pingback: Trottens Betraktelser » CIA erkänner tortyr()