Inte tillfälligheter – utan rasism och utanförskap

Det är klart att det kan vara tillfälligheter som bestämmer när, var och hur en brand ska bryta ut/anläggas i en orolig situation. Det är i själva verket troligt att det är så. Religion däremot, har väldigt lite med det hela att göra. En känsla av utanförskap har desto större betydelse.

Och på grund av den rasistiska politiken i Danmark är utanförskapet större där än i Sverige, ett land med betydligt fler invandrare och flyktingar. Men den svenska eliten, borgarregeringen och diverse tyckare i media försöker ständigt skapa ett större utanförskap även i vårt land. Det handlar om att man sprider islamofobi, man försämrar kollektiva nyttigheter och rättigheter.

Frågan är om inte också det senaste utspelet om SFI (Svenska för invandrare) också leder till ett ökat utanförskap. Även om syftet är bra, problemställningarna och invändningarna korrekta (men kanske inte lösningarna) så målar Björklund och Sabuni ut folk som går i SFI som fuskare och fifflare. Något som bidrar till ett utdefiniera invandrare och därför skapar utanförskap. Något som indirekt gynnar arbetarfientliga partier som Sverigedemokraterna.

Det finns även andra skillnader, i Sverige är majoriteten av befolkningen för att ta emot fler flyktingar. I Danmark är det tvärtom. I Sverige har vi inget högerextremistiskt parti riksdagen, i Danmark har de Dansk Folkeparti i folketinget. Något som gjort att den danska politiken gradvis vridits åt höger. Förhoppningsvis ska vi slippa det i framtiden också. Men det kräver att vänstern börjar prata sociala rättvisefrågor i första hand.

När vi snackar feminism ska det inet vara våld vi pratar i första hand, utan ojämställda förhållanden på arbetsmarknaden, sådant som att kvinnor har lägre löner för samma jobb och att kvinnodominerade yrken har lägre löner än mansdominerade yrken. När vi snackar om ojämlikhet ska vi sncka om att privatiseringar och nedskärningar missgynnar arbetarklassen. Osv.

Så det är kanske tillfälligheter som avgör när en enskild viss brand startas, men det är inga tillfälligheter som gjort att det är i Danmark som det är kravaller. Utan det handlar om att landet har en rasistisk politik som skapar utanförskap.

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, DN1, SVD2, SDS, HD
Bloggat: Trotten, Esbati,
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

24 Replies to “Inte tillfälligheter – utan rasism och utanförskap”

 1. ”i Sverige är majoriteten av befolkningen för att ta emot fler flyktingar.” Var får du detta ifrån?

 2. Du får nog ta och läsa den undersökningen och andra liknande igen.

  68 procent tycker religion är en privat sak som inte bör påverka arbetet varken när det gäller klädsel eller arbetstider.

  62 procent anser helt eller delvis att bostadssegregationen beror på att invandrare väljer att bo med sina landsmän.

  28 procent anser att om det flyttade in alltför många invandrare i min trappuppgång skulle jag överväga att flytta.

  63 procent tycker att invandrare som begår brott i Sverige ska tvingas lämna landet.

  …det faktum att en majoritet av svenskarna tror att muslimska kvinnor är mer förtryckta i hemmet än andra kvinnor. Vilket de generellt är med.

  Läs om. Utan att någon annan tolkat siffrorna åt dig.

  /* rasistisk och islamofob mening bortttagen*/ #AS

  När det gäller Danmark säger muslimerna själva: Att de sätter eld beror på Muhammedteckningarna och att de ska utvisa 2 tuniser (som planerat mord!).

  /* Mening med tveksam och obevisad sanningshalt borttagen*/ #AS

  /FS

 3. Svensson, -det finns massvis med undersökningar som säger motsatta saker. /*Off-topic borttaget*/ #AS

 4. Jag ser inte var i den undersökningen du länkar till som de slår fast att majoriteten av svenskar vill ta emot fler flyktingar.

 5. ”Frågan är om inte också det senaste utspelet om SFI (Svenska för invandrare) också leder till ett ökat utanförskap. Även om syftet är bra, problemställningarna och invändningarna korrekta (men kanske inte lösningarna) så målar Björklund och Sabuni ut folk som går i SFI som fuskare och fifflare. Något som bidrar till ett utdefiniera invandrare och därför skapar utanförskap. Något som indirekt gynnar arbetarfientliga partier som Sverigedemokraterna.”

  Min kommentar gällande din text är dels att SFI är i skriande behov av kompetent personal. Av egna erfarenheter vill jag påstå att undervisningen, upplägget och personalen många gånger är minst sagt bristfälligt. Dock finns det undantag. Däremot vill jag också påstå att SFI och bevisligen lider av ett utbrett fusk. Detta grundar jag på så väl egna erfarenheter samt den dokumentär som gjordes av uppdraggranskning.

  Gällande svenskars inställning till flyktingar. Ja jag tror att en majoritet av svenskarna är för att landet ska ta emot flyktingar, men jag tror också att en majoritet skulle svara ja på frågan: Bör Sverige ta emot färre invandrare?

 6. Här är en länk till en annan undersökning där 48% (minoritet) säger att de tycker det är en god idé att ta emot färre flyktingar.
  http://www.som.gu.se/bocker/du_stora_nya/205-214.pdf

  En undersökning som dessutom visar på (en gång till) det jag skrivit om tidigare, att borgerliga är mer intoleranta.
  http://www.zaramis.nu/blog/2008/02/16/camilo-goine-i-ett-sammanhang/

  Jag ska också framöver återkomma i ämnet om inställning till flyktingar och invandrare.

 7. Havsnäs: Jag tror det blir ännu mer positivt svar om frågan ställs så. Därför att de flesta invandrarna kommer från andra EU-länder (om vi bortser från flyktingar som främst kommer från Irak). Men jag ämnar återkomma om detta som sagt.

 8. Det är väl rent krasst så att de flesta vill ta emot och hjälpa FLYKTINGAR? Däremot vill vi kanske inte ta emot varenda släkting och granne som de kan skrapa ihop, för att erbjuda dem lisvtids och kravlös försörjning?

  Svensson, man måste kunna skilja på flyktingar och social turism. Detta har inte Sverige lyckats med…och därför har vi också fått en massa kriminella som sökt sig hit. /* Islamofobt avsnitt med påståenden utan bevis och relevans för ämnet borttaget*/ #AS

  Är det en lyckad flyktingpolitik? Den drabbar oss alla. /*Felaktigt, obevisat och irrelevant påstående borttaget*/ #AS

  Men MEST drabbar den de som är riktiga flyktingar med riktiga skyddsbehov. Vilka vi vet är bara några få procent av dem som kommer till Sverige idag.

  /FS

 9. Man blir förvånad över alla besservissrar, som har förklaringar på allt som händer!Tvärsäkra uttalanden – inte ens ett ”kanske” eller ”möjligen” – utan ”så är det”!
  Faktum är ju att ingen vet. Precis, som alla anlytiker, som alltid vet, hur ekonomien kommer att utveckla sig.Men i grunden inte har en aning – därför att ingen vet.
  Samma sak med räntan – ingen vet, om det är bra eller dåligt att höja/sänka räntan – alla gissar i grunden, för ingen vet!”!

  Samma sak med bränderna i Köpenhamn – ingen vet, alla gissar, eller i värsta fall tror sig veta!

  Men mest egendomligt är, att alla tycks ha glömt sin egen tid som ung – som 13-åring, som 17-åring, som outvecklad!
  Vi klämde in stenar i växlarna vid Gamlestaden, så att de tyska tågen fick problem. Vi jagade kommunister under Finska Vinterkriget. Vi satte eld på gården på ryska handelsnågonting.

  Om vi var anti – kanske – men vi reagerade av någon orsak och främst av allt – vi visste, att vi skulle aldrig åka fast för det.

  I vissa åldrar reagerar men av olika orsaker – vilka orsaker vet ingen – inte ens den som reagerar.
  Reaktionen i sig är ett uttryck för någånting och blir det riktigt mycket i TV och tidningar – då tänker man ”Det var jag!!!” Nu gissar jag inte – jag har tänkt just så.

 10. /* Off-topic, borttaget, jag har regler för hur man kan kommentera.*/ #AS

  Om förslaget att ta emot färre flyktingar tyckte:
  48% att det var ett bra förslag och
  24% att det var ett dåligt förslag.

  Hur får du 24% till en majoritet?

 11. Kära Anders S, det finns faktiskt starka bevis för att flyktingar/invandrare är mer kriminella än andra.

  Läs denna artikel:
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_878093.svd

  Där står det i klartext:
  ”Tidningen uppger att det 2006 var 2 903 utländska medborgare som började att avtjäna ett fängelsestraff i Sverige. Det var 28 procent av samtliga som påbörjade ett fängelsestraff.”

  Sen kan man gå till SCB:s hemsida och där kan man läsa att 5,5% av befolkningen är just utländska medborgare.

  Alltså står 5,5% av befolkningen (utländska medborgare) för 28% av de som blir dömda i domstol. Det är en överrepresentation med över 5 ggr.

 12. RB: Det enda det bevisar är att utländska medborgare är mer representerade bland Sveriges fångar än bland befolkningen som helhet. Det beror på flera saker, främst diskriminering i samtliga led i rättsapparaten. Vilket man inser om man läser det inlägg jag hänvisar till.
  http://www.zaramis.nu/blog/2008/02/10/brottslighet-och-etnicitet/

  Dessutom måste hänsyn tas till att utländska medborgare är arbetarklass i större utsträckning än andra. Tas överklass och medelklass bort ur jämförelsematerial blir andelen dömda och andelen i arbetarbefolkningen nästan lika. Den kvarvarande skillnaden beror på diskriminering.

  Siffrorna är alltså inget som helst belägg för att invandrare skulle vara mer kriminella. Utan bara ett belägg för att utländska medborgare oftare döms till fängelse än andra.

 13. Rickard: Snarare är det så att det finns tydliga tecken på strukturell diskriminering i rättssystemet. Johan Kardell gör en kvantitativ analys i utredningen Är rättvisan rättvis? Tio perspektiv på diskriminering av etniska och religiösa minoriteter inom rättssystemet (SOU 2006:30) som är väldigt bra. Tove Petterssons kapitel i samma utredning, om hur religiös och etnisk tillhörighet representeras i domar är väldigt intressant även det. Punktmarkering av invandrare, och i synnerhet muslimer.

  Förhållandet är snarare som Anders beskriver det.

 14. Bra att du visar hur Kravpartiets Björklund och Sabuni faktiskt har en nedlåtande attityd mot SFI-studerande.

  Själv har jag skisserat ett alternativt SFI på min blogg.

 15. Jan Björklund behövde en nioårig grundskola för att klara SFI-nivån. Men en thailändsk analfabet ska bara få tre år på sig att lära sig svenska.

  Detta visar bara att Jan Björklund är oförmögen att förstå skolpolitik. Vi SFI-lärare skrattar åt sådan inkompetens.

 16. 1) Det finns redan nationella prov i sfi. Det finns ingen anledning att göra de proven obligatoriska. De görs redan
  2) Maxgräns på tre år – det finns redan regler för hur länge sfielever får studera. De reglerna utgår från individens framsteg.
  3) 3 år är mycket längre än de flesta läser. En okänt stor del av avbrotten beror på att de studerande börjar arbeta. Att försvåra sfistudier för studerande som får tillfälliga arbeten är kontraproduktivt.
  4) Den bitvis låga kvaliteten på sfi beror på de privata utbildningsföretagen,som minskat undervisningsmängden för att tjäna mer pengar. Den individ som gjort mest för att sänka kvaliteten på sfi i Sverige är Jan Björklund.
  5) Det har gjorts många utredningar om sfi. Värdet av de utredningarna står i direkt proportion till sakkunskapen hos dem som har utfört utredningarna.
  Vi kan redan nu förutsäga att Björklund kommer att göra allt för att se till att sakkunskap inte kommer att få leda nästa utredning

 17. Det är intressant att läsa hur oikofoberna vänder på sina egna argument utefter vilken invandrarfråga som diskuteras. När invandrares arbetslöshet diskuteras så är majoriteten av invandrarna akademiker. Arbetslösheten beror på diskriminering och absolut inte på lättja eller bristande utbildning.

  När kriminaliteten diskuteras har de utländska hjärnkirurgerna och raketforskarna plötsligt blivit arbetarklass och överrepresentationen i kriminalitet beror på någon sorts naturlig, klassberoende kriminalitetsnivå som vi ska acceptera.

  I BRÅs rapport om invandrares brottslighet så räknar de på ”registrering för misstanke om brott” och inte fängelsedomar. Dessutom innebär invandrarskapet från vissa områden i sig en markant överrisk även när man tar hänsyn till utbildningsnivå. Dvs lågutbildade invandrare har en högre kriminalitet än lågutbildade svenskar etc.

 18. Hur kommer det sig att så många människor har så lätt för att ge bort andras pengar? Det är skattepengar som finansierar invandringen och det är pengar som de flesta i Sverige bidrar med. Varför är det rasistiskt att kräva en motprestation av människor som kommer hit? Varför får inte vi ”svensk-svenskar” våra tex; universitetsstudier betalda?
  Et cetera….

  Det allra bästa för samhällsekonomin och integrationen vore att släppa invandringen fri men med krav på att de som kommr hit kan bidra med något och försörja sig själva (förslagsvis inom en rimlig tidsperiod). Detta system funkar bra i Japan och med undantag av Nigerianer som satt i system att gifta sig med Japanskor som inte har något självförtroende (ursäkta generaliseringen) är majoriteten av utlänningar i Japan utbildat och kompetent folk. Jag bodde där i 4.5 år och könde mig aldrig utanför och var inte arbetslös mer än de gånger jag frivilligt inte ville jobba. Det vore väldigt bra för Sverige och den svenska ekonomin ifall vi följde den japanska modellen.

 19. ”Och på grund av den rasistiska politiken i Danmark är utanförskapet större där än i Sverige”

  Var får du allt det där ifrån? Vilken del av dansk lag eller myndighetsutövning syftar du på? Mig veterligenn har det inte funnits raslagar i Danmark på många generationer, och danskar överlag verkar betydligt mindre främlingsfientliga eller rasistiskt lgda än fallet är för folk i Sverige eller Finland.

  Ge gärna konkreta exempel på hur den danska politiken är rasistisk, eller på hur Sverige skulle ha lyckats bättre än just Danmark (av alla länder!) med sin integrering av olika befolkningsgrupper.

Kommentarer inaktiverade.