Sjukvård för papperslösa – självklart

För mig är det en självklarhet att alla människor måsta ha rätt till sjukvård. Det betyder att alla människor som vistas i Sverige ska ha rätt till samma sjukvård. Inklusive papperslösa. Man upphör inte att vara människa bara för att man flytt från omänksliga förhållanden och avvisats på grund av omöjliga migrationsregler.

Eftersom alla människor för mig har samma rättigheter så blir följden alltså att även de som uppehåller sig utan tillstånd i Sverige, dvs de som brukar kallas papperslösa, ska ha rätt till samma grundläggande sjukvård som vi andra. Det är helt enkelt en mänsklig rättighet som tillkommer alla som finns i Sverige.

Det handlar om att jag vill ha ett samhälle byggt på solidaritet, omtanke och gemenskap. Då kan man inte lämna några utanför. Därför ska också papperslösa ha samma rättigheter till vård som andra.

Intressant?
Borgarmedia: SVD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Advertisements