Queer har inget med socialism att göra

Queer är socialism skriver Athena Farrokhzad och Tova Gerge. Men snabbt visar de själva att queer inte har något med socialism att göra. I alla fall om vi vill att socialism ska vara nåt annat än fixering vid individ, ego och obegripliga resonemang:

Något av det mest kännetecknande för kapitalismens funktionssätt är att den hela tiden måste maximera sin produktion och profit för att överleva. Eftersom det marknadsekonomiska systemet därför är helt avhängigt en ständig förnyelse av arbetskraft ordinerar den obligatorisk heterosexualitet för alla, för att säkra reproduktionen och därmed hålla produktionen rullande. Kapitalismen fungerar också genom att konstruera människor i olika konsumentkategorier, varav två av de viktigaste är män och kvinnor.

Resonemanget funkar väl om man anser att det överhuvudtaget inte finns nåt biologiskt kön. Då kan väl kapitalismen sägas skapa kategorierna män och kvinnor. Men ärligt sagt, män och kvinnor, hanar och honor finns ju hos de flesta djur i de högre ordningarna. Och kan knappast vara en kapitalistisk konstruktion. Män och kvinnor lär ju ha funnits när människan bara var samlare och under feodalismen också om jag inte har missuppfattat sakernas tillstånd totalt. Det är obegripligt och minst sagt underligt att resonera som att män och kvinnor är kategorier skapade av kapitalismen. Dumheter helt enkelt.

Och ärligt sagt, vem i hela världen begriper det här:

Det är en missuppfattning att poststrukturalistisk teori innebär en fullständig relativisering av alla berättelser. Metanarrativens fall och upplösningen av distinktionen mellan de privata och offentliga rummen medför inte nödvändigtvis ett förkastande av alla värden.

Men låt mig försöka. Poststrukturalistisk teori (kallas ibland också postmodern teori, för mig är det samma sak, för en del finns det en viss skillnad) innebär en relativisering av allting. Så har i alla fall jag fattat efter att ha läst Derrida, Foucault och en del andra samt samtalat med en ledande amerikansk poststrukturalistisk filosof som jag känner lite grann. Det är ju själva finessen har jag förstått det som. Kanske har jag fel, men det är nog så de flesta uppfattar poststrukturalism.

Metanarrativ betyder förmodligen metaberättelsen. Men vad det faktiskt är begriper jag inte. Och inte heller förstår jag varför en sammansmältning av offentligt och privat skulle vara radikalt. För mig är något sådant raka vägen till dårskapen. Motsatsen till radikalt och motsatsen till förnuft, socialism och det som är vänster. Men det förkastar säkert inte alla värden. Identitetspolitiska egovärden blir ju kvar. Och vad betyder det här, egentligen:

Queer är, liksom andra poststrukturalistiska analyser, både teori, aktivism, och en vägran att göra åtskillnad mellan dessa. Det är en analys och ett uppluckrande av heterosexualitetens kategorier, och samtidigt en kamp för de grupper som marginaliseras av den heterosexuella ordningen. Det går därför, tvärtemot vad vissa vänsterfeministiska debattörer tycks tro, utmärkt att samtidigt förhålla sig kritiskt till kategorierna, och organisera sig efter dem när den politiska situationen kräver det.

Det är banne mig obegripligt. Kategorierna försvinner (de uppluckras) och ändå kan vi föra en kamp för dem samtidigt som det finns kategorier och vi kan vara kritiska till dem?

Sen har jag en mängd andra invändningar också. Exempelvis anser jag inte att marknadsekonomi är synonymt med kapitalism och jag anser inte med nödvändighet att marknad är fel i alla lägen.

Den praktiska användbarheten av poststrukturalism och queerteorier tycks mig mycket begränsad och användningen av sådant bidrar till fördunkling och individualisering av politiken på ett sätt som jag inte anser är vänster överhuvudtaget. Queer är motsatsen till socialism. Postmodernism och poststrukturalism är inget för vänstern. Inget som så vitt jag kan se kan ge nåt bidrag till kampen för bättre villkor för världens fattiga.

Intressant?
Borgarmedia: AB1, AB2, DN,
Andra bloggar om: , , , , , ,

Advertisements

35 Svar på “Queer har inget med socialism att göra”

 1. Frasradikala querteoretiker har ingenting med vänstern, arbetarrörelsen eller verklig feminism att göra.

 2. Har du last nanting av Greg Egan, min favorit Science Fiction forfattare. Vanligtvis skriver han superhard SF men ibland innehaller bockerna ocksa skarp analys av dagens samhalle. Sa har skriver han tex i Teranesia:

  “Feminism was working, and the civil rights movement was working, and all the other social justice movements were getting more and more support. So, in the 1980s, the CIA […] hired some really clever linguists to invent a secret weapon; an incredibly complicated way of talking about politics that didn’t actually make any sense, but which spread through all the universities in the world, because it sounded so impressive. And at first, the people who talked like this just hitched their wagon to the social justice movements, and everyone else let them come along for the ride, because they seemed harmless. But then they climbed on board the peace train and threw out the driver.” “So instead of going to the people in power and saying, `How about upholding the universal principles you claim to believe in?’ the people in the social justice movements ended up saying things like `My truth narrative is in conflict with your truth marrative!’. And the people in power replied `Woe is me! You’ve thrown me into the briar patch!’ And everyone else said `Who are these idiots? Why should we trust them when they can’t even speak properly?’ And the CIA was happy. And the people in power were happy. And the secret weapon lived on in the universities for years and years, because everyone who’d played a part in the conspiracy was too embarrassed to admit what they’d done,”

 3. Et v?¶sentligt element i feminismen er erkendelsen af at k??nsrollerne er samfundsskabte. Det er samfundet, der l?¶rer og fort?¶ller os hvad det vil sige, at v?¶re m?¶nd og kvinde og hvilke roller vi kan og ikke kan indtage i denne forbindelse. Men det er ganske rigtigt set, at det har samfundet altid gjort, også l?¶nge f??r kapitalismen, der i det lange historiske perspektiv er et ret nyt f?¶nomen. De moderne vestlige k??nsroller afspejler faktisk på deres egen måde brudfladerne i det kapitalistiske system: på den ene side har vi dr??mmen om den hjemmegående husmoder, et ideal der stammer fra den tidlige kapitalismes borgerskab og på den anden side har vi behovet for den kvindelige arbejdskraft, der har legitimeret kvindernes indtog på arbejdsmarkedet. Sidstn?¶vnte, der skaber foruds?¶tningen for at kvinderne kan få kontrol over deres eget liv, truer k??nsmagtstystemet, og derfor har vi i dag denne overdrevne fokus på at vi skal v?¶re ”rigtige” m?¶nd og kvinder. Men altså: ideen om at det er noget entydigt, at v?¶re mand eller kvinde, er ganske gammel, hvad der ?¶ndrer sig er ikke denne ide, men hvad der konkret t?¶nkes om, forventes af, etc. af hvert af k??nnene.

  Queer er i mine ??jne meget farlig for feminismen fordi man fors??ger, at nedbryde tanken om at kvinder har noget tilf?¶lles og dermed også kan f??re en f?¶lles kvindekamp. Ja, selve termen ”kvinde” vil de gerne se udryddet, hvad jo blot vil usynligg??re den undertrykkelse af kvinder, der faktisk finder sted.

  På samme måde er queer farlig for kampen for homoseksuelles rettigheder fordi man er modstander af enhver forbedring af de homoseksuelles vilkår som man hånligt stempler som normalisering.

 4. Det är alltid lika kul att se hur rädda de heterogubbarna bli när deras privilegier utmanas. ”Gubbkonservatism” borde för övrigt bli ett eget begrepp eftersom den spänner över hela vänster/höger-skalan. En bra definition av detta begrepp bodde utgå ifrån den aktiva oviljan att förstå all sexualpolitik som inte handlar om mamma-pappa-barn i lycklig kärnfamilj.

  Det finns mycket att säga om Athena Farrokhzad och Tova Gerge artikel, men att bara såga utan ens vilja förstå är bara patetiskt. Lustigt nog ger detta ett utmärkt argument mot Farrokhzads och Gerges socialism eftersom majoritetsstyre innebär att gubbkonservativa inte bara får tolkningsföreträdet utan också aktivt kan kväva alla minoriteter ekonomiskt. En fri marknad är förutsättningen för frigörelse. Staten är minoriteternas fiende.

 5. CLKA: Du drar snabba slutsatser utifrån ingenting. För du vet inget om mig. Ingenting alls. Är jag rädd? Du har ingen aning. Du bara antar något utifrån att jag är en medelålders man.

  Däremot kan man nog ta ditt försvar för Queer-teorier som ett bevis för att de inte är socialism. Du bekräftar alltså min ståndpunkt.

 6. Anders:
  Nja, jag läser din blogg nässtan dagligen och har noterat en viss fientlighet till radikalism inom sexualpolitiken. Jag har flera gånger slagits av att hur flera bloggare med det enda gemensamt att de är medelåders män intar samma negativa attityd närhelst dessa ämnen diskuteras.

  Jag är inte queerteoretiker, men jag är välvilligt inställd till alla som försöker sig på en konstruktiv diskussion om problemen som följer av att stat och samhälle premierar en specifik sexualnorm. Delar alltså inte artikelförfattarnas åsikt i sak men tycker de bör ges en rättvis behandling och inte bara förlöjligas.

 7. CLKA: Du har nog på något sätt misstolkat mig. Och jag blir ju lite skeptisk när det är du som använder ordet radikalism. Man undrar ju onekligen vad det betyder i din mun 😉

  Det är väl snarare så att jag inte brukar ägna frågan så mycket uppmärksamhet (vilket några av mina närmaste vänner påpekat är den stora bristen på min blogg).

 8. Queer teoretiker och könsmaktsordnings feminister,har förvandlat delar av Vänstern till ett reservat för vit medelklass.En medelklass som vänt ryggen åt folket.
  Tack Anders för att du bemöter dessa irrläror.
  Vi står idag med en svag antikrigsrörelse, med ökade klassklyftor,där livsvillkåren försämras dag för dag.
  Vad gör Vänstern? snackar hetronormer, insimination av fertila kvinnor,hbt frågor, soppsortering och att korna förstör miljön genom att fisa.Sätt stopp för Virrpannorna. Ge tillbaks Socialismen åt folket, vi behöver den nu !
  Till slut, jag saknar gårdagens feminister, som kämpade för kvinnors rättigheter, Ottar, Moa Martinsson, Alexandra Kollentay
  En ” hetro-kvinna”(de nya skällsordet inom finvänstern)

 9. Alltså, jag tyckte också att Anders gick lite väl långt. Men i princip måste man väl få kritisera queer från vänster? Varför bemöter så sällan queer-förespråkare kritik tålmodigt? Är det för att kritiken är så dålig så tycker jag att det är på sin plats att hävda detta:

  Rätt få människor förstår queer djupare, på samma sätt som att få förstår nånting av postmodernism. Det är ett jätteproblem om ni vill använda queer som nånting praktiskt och politiskt! Kanske är det därför kritiken ofta är dålig?

  Det låter ju bra det där med att upplösa privat och offentligt, om man tolkar det som att inte bara vilja förändra ojämlikheten på jobbet utan också i hemmet och i kärleken o.s.v. Men det kan ju knappast vara radikal sexualpolitik som är kärnan i feminismen!!! Det måste ju vara de stora, ekonomiska problemen som är det första att bekämpas, och var ser vi queeraktivister där? Är det queerrörelsens fokus?
  Jag lägger ner mer än en heltidsanställning på klasskamp, jag sliter ut mig totalt för att vi ska få en ekonomiskt fokuserad socialistisk rörelse. Om det finns queeraktivister som lägger ner sitt liv och sin fritid på det viktigaste, det ekonomiska förtrycket av kvinnor i samhället, så vill jag gärna att de visar sig! För man ser ju nästan aldrig ekonomisk och praktiskt inriktad feminism längre, nästan bara individpolitik och verklighetsflykt.

 10. Fritidsledare87sthlm:
  Du får nog ursäkta om det ”ekonomiska förtrycket av kvinnor i samhället” ter sig trivialt för queeraktivister som måste kämpa mot våld, diskriminering, HIV, nazister och en galen religiös höger som helst vill ta livet av oss allihop.

 11. Men alla de sakerna har ju anledningar? Kvinnor har lägre lön och jobbar i större utsträckning i låglöneyrken, och det leder till att de får mycket svagare position i samhället och i familjen. Familjen bidrar också till att permanenta det hela. Och mindre makt i samhället och i familjen ger t.ex. patriarkala sexmönster som sprider HIV, misshandel, ett intolerant klimat mot de som inte lever i traditionella familjer och religiös höger. En materialistisk syn på det hela borde väl vara att ändra de materiella förutsättningarna som skapar och skapat kvinno- och mansjobben, kärnfamiljen o.s.v. Det verkar bara vara så få som sysslar med sånt, t.ex. protester mot pigavdraget, för offentlig sektor, för fackliga kvinnosatsningar o.s.v. Dvs grundförutsättningar för att kvinnor ska kunna få mer ekonomisk och därmed social frihet. Hur ska annars AIDS, fundamentalister och kvinnosjukdomar motverkas? Det är bara det jag menar med ekonomisk, ekonomisk som i materiell.

  Hoppas ni förstår att jag inte tycker att queerteori är dåligt, det jag har läst har jag hållit helt med om. Däremot har jag haft problem med många enskilda som är det, precis som jag haft problem med anarkister. Och egentligen av samma anledning: individualism. En del anarkister är på ett liknande sätt mer intresserade av att ockupera hus än att t.ex. försöka stoppa de osäkra arbeten där de själva utnyttjas, som borde vara huvudsaklig politisk verksamhet.

 12. Det är väl sådant här teoretiskt tjafs som gör att ”socialismen” aldrig lyckas mobilisera några massor.
  Alla vill ha rätt och tillåter inte någon att ha ”fel”.

 13. Svensson:

  ”Kapitalismen fungerar också genom att konstruera människor i olika konsumentkategorier, varav två av de viktigaste är män och kvinnor.”

  Kapitalismen tillskrivs här forma konsumentkategorier och inte biologiska kön. Din oförmåga skilja på biologiskt och kulturellt kön vittnar om det som egentligen ligger bakom ditt angrepp på Athena Farrokhzad och Tova Gerge.

  En kritik av queer förtjänar att vara långt bättre än det här om den skall komma från vänster (nu kommer den mest från modernistisk gubbighet).

 14. redundans:

  Jag tror du underskattar mig och vad jag förstår och inte förstår. Jag väljer att inte göra någon skillnad i detta inlägg därför att det helt enkelt är obegripligt och oanvändbart att göra på det sättet.

  Att kapitalismen formar hur vi förväntas uppföra oss ser jag som självklart. Men jag vägrar utrycka det på ett sätt som fördunklar/förvirrar snarare än förklarar (som jag anser att Athena och Tova gör).

 15. Anders : Att t.ex. inte förstå hur en kategori kan luckras upp av en teori men samtidigt fungera som ett subjekt att driva en materiell kamp ifrån är rent ut sagt dumt. Och jag hoppas verkligen att jag underskattar ditt förstånd när jag läser det.

  För mig är detta hela kommunismens essens. En vilja att förgöra arbetarklassen som en klass genom att förgöra de ägandeförhållanden som ligger till grund för klassuppdelningen. Men samtidigt bygga denna rörelse på just arbetarklassen som ett kämpande kollektiv. Detta har både Lenin och Marx skrivit många rader om.

  Och att plötsligt inte förstå det hela, eller påstå att det är flummigt, bara för att två kvinnliga queer- teoretiker/akrivister skriver det tycker jag avslöjar en ovilja från din sida mot radikala teorier.

  Jag har tidigare ifrågasatt kärleksförhållandet mellan vänstern och queer-traditionen just utifrån en paneldebatt mellan (bl.a.) Ekis och Athena (läs. http://redundans.wordpress.com/2008/02/20/queer-vanster-en-obesvarad-karlek/).

  Och det jag anser är kritikens kärna mot detta påstådda kärleksförhållandet är just bristen på en materialistisk dialektisk teori. Dock låter jag bli att i all hast föra denna kritik till en kritik mot queerteorier i allmänhet.

 16. ”En vilja att förgöra arbetarklassen som en klass genom att förgöra de ägandeförhållanden som ligger till grund för klassuppdelningen. Men samtidigt bygga denna rörelse på just arbetarklassen som ett kämpande kollektiv.”

  Jag kan inte se att de skriver något sådant. De skriver som jag tolkar det, att man under kapitalismen ska upplösa kategorier dsv exemeplvis förgöra arbetarklassen som begrepp. Vilket naturligtvis gör deras skriverier/teorier oanvändbara för daglig kamp och för byggandet av socialismen. Inte någon stans kan jag se att de menar att upplösningen av klassbegrepp och andra begrepp ska ske först under socialismen.

  Jag har skrivit flera inlägg tidigare om postmodernism, identitetspolitik osv som är bättre formulerade. Jag har länakt till ett av de inläggen.

 17. Anders : Nu missförstod du nog vad jag skrev. Jag försökte inte förklara vad Athena och Tova försöker säga utan att Du genom att beskriva deras resonemang som flumigt, akademiskt osv. gör det intellektuella samtalet en björntjänst.

 18. redundans:

  Om jag bara hade skrivit detta inlägg och inte en mängd andra i frågan, varav ett som det är länkat till direkt i denna artikel och ett till skrivet efter åt med länkar till en mängd mer intellektuella inlägg hade jag gett dig rätt helt och hållet. Detta inlägget är inte så intellektuellt stringent. Men jag har som sagt skrivit andra.

 19. Eftersom vi sedan lååååång tid tillbaka har såväl nästan gratis p-piller, fri abort¬¥samt idag även Dagen Efter-piller så är inte längre heterosexuella samlag eller heterosexuell parbildning = reproduktion av ny arbetskraft.
  Artikeln i Aftonbladet hade haft relevans om det gällt en amerikansk sydstatahåla, men inte i dagens sverige.
  Ännu löjligare blir det om man betänker att en av de frågor RFSL drivit hårdast är rätt till adoption för samkönade par samt rätt till konstgjord befuktning för lesbiska par. Frågor som jag i sig inte har något emot utan tycker är helt rimliga att driva. Men barn till lesbiska/bögar/ barn i regnbågsfamiljer blir exakt lika mycket potentiell arbetskraft åt kapitalismen om 20 år som barn i heterofamiljer, det är här det börjar bli tramsigt.
  Dessutom finns det knappast någon människa som står i valet och kvalet mellan abort eller inte eller ska- jag-sluta-med-p-pillrena-eller-inte som först och främst överväger: Ska jag skapa mer arbetskraft åt kapitalismen eller inte?
  Oftast är det heeelt andra faktorer som avgör beslutet.

 20. Men vilken smörja i kubik. Bra att du säger ifrån, bäste bloggare!

  Mycket kan man beskylla kapitalismen för, men en sak är säker. Kapitalismen är helt och hållet moraliskt blind! Kapitalet skiter fullständigt i om du ligger med fan och hans moster, om din fru är en kamel eller din storebror. Så länge det finns profit finns det tolerans. Om svarta lesbiska minkar är ”förtryckta” av kapitalet så beror det på att de inte är en nog köpstark grupp, i kapitalets ögon. Lisa, du satte verkligen huvudet på spiken.

  Till syvende o sist, så kan jag inte komma fram till något annat att queerteori bara samma skit som ”triple opression”-förbannelsen som lamslagit den svenska utomparlamentariska vänster i 15 år eller så. Den leder bara till att man skall gräva i sin egna neuroser. Den är helt verklighetsfrånvänd. Den största ”förtryckaren” är din kompis, din granne, personen som sitter bredvid dig på bussen, för att ni inte är exakt etniskt, genetiskt och sexuellt lika. Samtidigt som du själv är den störste fötryckaren av din förtryckare, av exakt samma anledning. (Undantaget heterosexuella vita män, som alltid är värst, enligt sagda teori. Alla män bär dessutom bär på en kollektiv skuld för det ÖVERKLASSENS män gjort i genom historien!)

  Queerteori, triple-opression och identitetspolitik har inget i vänstern att göra. Den är helt ointresserad av matrialism och exploatering. Den har ingen analys och därmed inga verktyg för att skapa verklig matriell förändring/förbättring för någon part. Vad som kvarstår är endast någon form av gruppterapi där de deltagande tävlar i vem som det mest är synd om, samt att brännmärka och utdefiniera andra.

  Det mest irreterande anhängare av queerteori är att det inte går att föra någon som helst diskussion med dem. Så fort man kritiserar deras teori slår de ifrån sig kritiken och skriker: ”DET ÄR BARA FÖR ATT DU KÄNNER ATT DIN POSITION ÄR HOTAD SOM DU SÄGER SÅ”. Som om vi (vita heterosexuella män) inte skulle ha något bättre för oss än att knalla runt och vara halvkåta i någon slags sadistisk perversion av att förtrycka kvinnor/HBT-personer/annan etnisk bakgrund i vår närhet.

  När kvinnorörelsen kämpade för rätten till arbete så var det väl ändå en konflikt med kapitalet och dess arbetsordning, och inte mot deras äkta män? När ett kvinnodominerat fack strejkar för högre lön, då är det väl ändå kapitalet de försöker pungslå för mer kronor, inte sina manliga partners, bröder och fäder? Men enligt viss feministisk teoribildning är de underbetalda kvinnornas klassbröder lika skyldiga som den fete kapitalisten. De menar att vi arbetarklass-män skall trolla med knäna, och på något sätt fixa problemet, men eftersom det inte är vi som bestämmer lönerna, så kan vi inget göra. Mer än att solidarisera oss och delta i kampen. Men eftersom vi är lika stora förtryckare som kapitalisten är vi på samma gång diskvalificerade från att göra detta! Var lämnar det oss?

 21. /*editerat bort detta (på uppmaning av CLKA) då det kan upplevas stötande och homofobt*/ #AS — saxat från Tjärhovsplan.se ()

 22. ”Queer är motsatsen till socialism. Postmodernism och poststrukturalism är inget för vänstern. Inget som så vitt jag kan se kan ge nåt bidrag till kampen för bättre villkor för världens fattiga.”

  Är du SÄKER på att du inte är liberal? 🙂

 23. /*kommentarer i syfte att enbart provocera accepterar jag inte, skriv nån vettig kritik av den ganska puckade kommentaren om mobboffer etc så är det ok*/ /* tog bort mobbofferkommentaren också*/ #AS

 24. Ja, det har jag sagt innan: Det går bra att vara socialist och liberal samtidigt. Liberal är en politisk åskådning. Socialist är en grupptillhörighet. Det är inte konstigare än att vara liberal AIK:are. 🙂

 25. Ju mer jag läser denna tråds diskussion desto mer håller jag på CLKAs ”läger”, eller snarare mot Anders_S. Jag menade bara att queer är bra att kritisera som praktisk rörelse, och det är som min bloggkamrat redundans skriver kanske mer av oro för hur de politiska framstegen går och teorins bristande utbredning.
  ”Kryss i alla förtrycksrutor” och Lisa, ni överraskar mig. Queer har ju en tydlig teori. Problemen du ser tror jag helt är problem i queerrörelsen – vilket är en annan sak. Exakt vad i queerteorin är ett problem? Det är väl mer intressant istället för att lalla så här. Jag tror nog själv att queer bara kan vara ett komplement till basic materialistisk feminism. Att förneka att grupperna män och kvinnor existerar som materiella grupper (nu talar jag inte om könet direkt, utan om de ekonomiska grupperna män o kvinnor) är väl inte nödvändigt för att gå med på queer? Som materialister kan vi vara säkra på att svaret på frågorna säkrast kommer att komma från arbetarklassens kvinnor.
  Det man kan lära sig av detta är att queer och socialism måste få ett tydligare gränssnitt mot varandra, större förståelse måste nås av alla läger. Solidaritet har visats mellan oss och kommer återigen visas, var säkra. Räck ut en hand istället för att skälla tillbaka. Det förstärker bara dom liberala tendenserna. T.ex. Louise P

  /*personliga förolämpningar borttagna*/ #AS

 26. ”editerat bort detta (på uppmaning av CLKA) då det kan upplevas stötande och homofobt”

  Nämensedär! Du ÄR ju queer.

 27. Grunden i queerteori är ju att könsroller skapas tillsammans med sexualitet. dvs, män ska uppträda manligt och kvinnor kvinligt och sen ska de knulla med varandra och bosätta sig tillsammans i kärnfamiljer och vara minsta bygstenen i en ekonomisk politik.
  Att normer kring sexualitet sätter människor i dessa förlamande fack, och att all politisk verksamhet tar denna ordning för given måste ju ses som en viktig fråga för vänstern. Att boende, infrastruktur, arbeten, barnomsorg, sjukvård etcetc är uppbygd efter antagandet att alla lever i heterosexuella tvåsamma familjer är ju ett jätteproblem för människor i allmänhet men arbetarklassen i synerhet.

  Att problematisera kärnfamiljen är inget nytt, Engels gjorde det för skitlänge sedan.

  Hur kan ni inte se att queer-politik är en klasskamp? När ska vänstern sluta vara till för heterosexuella vita män??

 28. Det finns flertalet olika maktordningar runt oss i vilka vi innehar olika positioner. En central del i politiska riktningar som ligger till vänster är uppfattningen att dessa maktordningar strukturerar människors liv och UPPFATTNINGAR OM VÄRLDEN (se bla den materialistiska historieuppfattningen). De som innehar en gynnsam position har oftast svårare att se en maktordning. Det är således viktigt att inse att om man vill kämpa mot förtyck så måste man öppet och ödmjukt lyssna på andras berättelser, därför att man kan omöjligen själv uppleva alla upplevelser i en värld.

  Snälla, förkasta inte queer, för att det skrivs om med svåra ord. Den hetersexuella normen är svår att se om man själv är hetero. Men den är ÖVERALLT för en normbrytare. Den skapar samma typ av ”avvikaridentitet” som ras- och klassnormer. Det är det som är grunden till det här. Queer är ett sätt att förhålla sig till, och kämpa mot ett förtryck. De flesta (om inte alla) förtryckande strukturer är relaterade till kapitalismen eftersom allt uppstår och upprätthålls däri.

  Ett hett lästips är Queermanifestet skrivet 1990 i New York.

Kommentarer är stängda.