Företagsstyrd forskning och statlig historieskrivning

Ingen av dessa två grejer tycker jag låter som en bra idé. Det tycker uppenbarligen inte en del andra heller. På SVD:s Brännpunkt skriver exempelvis Cristoph Bargholz:

Självklart bör svenska forskares rön komma näringslivet till godo, och då inte bara den traditionella tillverkningsindustrin utan även andra branscher där vanan vid forskningssamarbete inte är så stor, till exempel tjänstesektorn och turismen.

Men att låta näringslivet få större inflytande över forskningsprioriteringar är ett stort misstag. Grundforskning är inte förutsägbar.

För några decennier sedan ansågs den systematiska botaniken sjuttonhundratalsmässig och ointressant. Idag är den ett av naven i genforskningen.

Poängen är att näringslivet har till uppdrag att tänka i kortsiktig lönsamhet, men forskningens uppdrag är att tänka på långsiktig kunskapsutveckling. Först när forskningen ges möjlighet att leverera oväntade svar kan den fullgöra sitt uppdrag.

Vi får inte riskera att lovande forskning läggs ned bara för att dess kortsiktiga värde för näringslivet är litet.

Precis, jag tycker inte heller att forskning ska styras av kortsiktiga profitintressen. Risken är att mycket forskning i det läget aldrig blir av. Företagen vill alltid göra så stor profit som möjligt på så kort tid som möjligt. Men det synsättet lämpar sig inte alltid när det gäller forskning.

Privata kapitalistiska företag ska alltså inte styra forskningen så som jag ser det. Inte heller bör statliga intressen styra forskningen helt och hållet. Precis lika lite som staten ska ägna sig åt statligt tillrättaläggande av historien. Ett antal akademiker med historiker i spetsen har med anledning av den politiserade kampanjen mot kommunismen från Forum för Levande Historia tagit initiativ till ett upprop mot statlig historieskrivning:

En sittande regering får inte använda skolans historieundervisning som sitt ideologiska vapen, vare sig genom enfrågekampanjer eller på annat sätt. Risken är överhängande att historiska exempel på ondska – som alla tycks kunna enas kring – används för att snäva in gränserna för vad som anses gott och demokratiskt i dagens samhälle. ”I en diktatur står alltid historieskrivningen i statens tjänst”, sammanfattar lärarhandledningen i kampanjen om kommunistiska regimer. Vilken slutsats riskerar gymnasieelever att dra av det när det gäller den nu påbörjade kampanjen?

Som jag ser det innebär både en företagsstyrd forskning och en statlig historieskrivning inskränkningar i demokrati och yttrandefrihet. Definitivt inget jag vill veta av alltså.

Läs också:
Stalinistisk ideologi är en förklarande faktor
Okunnigt om stalinismen
Nyliberal inkvisition
MVG i antikommunism
Stöd Juan och Jonas
Var Lenin en massmördare?
Stalinismens brott
När staten står för historieskrivningen

Intressant?
Bloggat: Cattis,, Trotten, LOKE, Onödiga samtiden
Borgarmedia: SVD1, SVD2,
Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

Advertisements

10 Replies to “Företagsstyrd forskning och statlig historieskrivning”

 1. Håller med till 100%! I synnerhet vad gäller systematisk botanik, som verkligen visat sig komma till heders igen. Varken företag eller politiker ska styra forskningen – det ska forskarna själva.

 2. Konstigt att dessa historiker inte protesterade när myndigheten upprättades då det var helt och hållet på politiska initiativ med en klar politisk agenda.

  Lägg ner skiten istället……

 3. ”Poängen är att näringslivet har till uppdrag att tänka i kortsiktig lönsamhet, men forskningens uppdrag är att tänka på långsiktig kunskapsutveckling.”

  Lustigt av den citerade författaren… mig veterligen har näringslivet inte något stort uppdrag överhuvudtaget. Det här är väl ändå inte en kommandoekonomi?

  För övrigt ingår även långsiktig lönsamhet i företagens planering, även om det händer att somliga företag prioriterar kortsiktihet över långsiktighet – ofta på grund av horderna utav småsparare som vill ha stor avkastning snabbt.

 4. De som ska styra forskningen är forskarna själva. Staten borde endast ge pengar till ämnesområdet och sen låta forskarna styra själva, om staten går in och detaljstyr går det åt skogen.

  Om forskning blir för beroende av industripengar så dör grundforskningen. Det är precis det som händer nu i sverige, för många universitet, för lite pengar. Professorer spenderar halva sin arbetstid med att söka anslag och ingenting vettigt blir gjort.

Kommentarer inaktiverade.