Två sidor av samma mynt

Regeringens inskränkningar av yttrandefriheten och ingrepp i den personliga integriteten i samband med jakten på illegal fildelning är den ena sidan av en ökande borgerlig repression mot alla som inte rättar in sig i ledet. Fildelarna ska rätta in sig ledet genom övervakning, kontroll och hårdare straff. Övervakningen kommer dock främst att drabba människor som är politiskt aktiva för att förändra samhället i grunden. I praktiken kommer inskränkningarna i yttrandefriheten och ingreppen i integriteten att bli en mycket effektiv övervakningsapparat av politiska motståndare till det kapitalistiska systemet.

En annan sida av samma mynt är den statliga historieskrivningen i Forum för Levande Historias regi. Här ska befolkningen indoktrineras i den rätta läran med hjälpa av statlig historieproduktion som inte står långt ifrån situationen i Stalins Sovjet. Vi ska alltså lära oss att avsky Stalins, Pol Pots och andras brott med hjälp av samma metoder som dessa diktatorer själva använde. Den fria forskningen stryps och begränsas.

Som två av delarna i den ökande borgerliga repressionen står det hela inte STASI:s DDR långt efter.

Läs också: Var Lenin en massmördare? och mer om stalinism.

Intressant?
Bloggat: Oscar Swartz, Engström1, Engström2, Badlands, Emretsson, Opassande
Borgarmedia: EX, IDG, SVD,
Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Och hur var det nu med Bodström? Han var en jufrihetsförespråkare av stora mått. Det här är socialisternas påfund som tyvärr också anammats av borgarna.